Orgonite kim tự tháp đa giác

Gồm các loại Orgonite kim tự tháp đa giác gồm 3 mặt, 5 mặt, 6 mặt.

X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage