Orgonite Kim tự tháp

Năng lượng mang tính chất "Dương" tính, Thăng hoa, kích hoạt, đi lên, khai mở... Bao gồm: Kim tự tháp Giza (trung cấp, cao cấp, siêu cấp), Kim tự tháp Nubian, Kim tự tháp đa giác (3 mặt, 5 mặt, 6 mặt)

 • Orgonite kim tự tháp Giza

  Orgonite kim tự tháp Giza

  Orgonite Đại Kim Tự Tháp Giza: mang tính chất năng lượng của Kim tự tháp Giza, vừa là công cụ chuyển đổi năng lượng xấu thành tốt. Kim tự tháp Giza loại trung cấp, cao cấp và siêu cấp

  9 Sản phẩm 26,379 lượt xem

 • Orgonite Kim tự tháp Nubian

  Orgonite Kim tự tháp Nubian

  Orgonite Kim Tự Tháp Nubian mang tính chất năng lượng của Kim tự tháp Nubian, vừa là công cụ chuyển đổi năng lượng xấu thành tốt. Kim tự tháp Nubian loại trung cấp, cao cấp và siêu cấp

  2 Sản phẩm 5,432 lượt xem

 • Orgonite kim tự tháp đa giác

  Orgonite kim tự tháp đa giác

  Gồm các loại Orgonite kim tự tháp đa giác gồm 3 mặt / tứ diện đều, 5 mặt / ngũ giác đều, 6 mặt/ lục giác đều.

  5 Sản phẩm 9,972 lượt xem

X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage