Bộ Platonic Solids

Bộ 5 đa giác lồi trong không gian 3 chiều tượng trưng cho 5 nguyên tố trong vũ trụ: 4 mặt - lửa, 6 mặt - đất, 8 mặt - gió, 12 mặt - ether, 20 mặt - nước. Có chứa trong nó tỉ lệ vàng 1 + √ 5/2 và đối xứng qua tâm.

X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage