Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 5-P3: Kiến tạo đường Antakarana và Cầu Cầu Vồng - Sáu bước để xây dựng Antakarana

Sáu bước để xây dựng Antakarana

Ngày đăng: 08-11-2017

619 lượt xem

Sáu bước đó là “Ý định, hình dung, phóng chiếu, thỉnh cầu và kêu gọi, gia cố và phục sinh ”

1.       Ý định – Bước đầu tiên này đòi hỏi sự hiểu biết về nhiệm vụ sẽ được thực hiện, quyết định và quyết tâm để thực hiện điều đó, và một định hướng đúng đắn để đạt được mục tiêu của bạn. Bước đầu tiên này cũng đòi hỏi tập hợp các năng lực và năng lượng của cá nhân ở mức độ cao nhất của sự tập trung tinh thần/tâm linh mà người đó có thể đạt được và duy trì được nó. Việc này làm quay trở lại với thuật ngữ “giữ vững tâm trí vững chắc trong ánh sáng”

2.       Hình dung – Bước thứ hai liên quan đến việc sử dụng trí tưởng tượng của bạn và khả năng hình dung trong việc xây dựng sợi dây và cây cầu của ánh sáng mà bạn đang dự định để xây. Vào cuối chương này các việc cần hình dung khi thiền sẽ được đức DK cung cấp cho mục tiêu này.

3.       Phóng chiếu – Bước thứ ba liên quan đến việc sử dụng ý chí của bạn hay sức mạnh ý chí và sử dụng sức mạnh của ngôn từ để gửi lên đường Antakarana hay cây cầu này chất liệu của ánh sáng. Hoạt động này gửi đi sức mạnh của ngôn từ với ý chí của bạn, thông qua sự hình dung về sợi dây của bạn, với ý định cao nhất có thể, mở rộng những sợi tơ mỏng của ánh sáng hướng đến tam nguyên tinh thần và chân thần.

4.       Thỉnh cầu và kêu gọi – Việc thỉnh cầu của người đệ tử lúc này là một nỗ lực để gọi lên một phản hồi từ tam nguyên tinh thần và chân thần hoặc tinh thần. Cha (Chân Thần) làm việc thông qua sợi chỉ được tạo nên từ người đệ tử để di chuyến đến gặp con mình (linh hồn mở rộng). Chân Thần hay Cha ở thiên đàng phóng chiếu từ chất liệu ánh sáng từ chính bản thần mình để gặp gỡ  với sự phóng chiếu của người đệ tử đã tạo ra trên trái đất. Sự phóng chiếu thấp hơn và sự phóng chiếu cao hơn gặp nhau và Antakarana được xây nên.

Áp lực được tạo ra bởi người đệ tử sẽ gợi lên sự chú ý của chân thần và tam nguyên tinh thần. Thông qua thực hành lặp đi lặp lại thì sợi dây hay cây cầu năng lượng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó là một ngọn lửa của sáng sáng. Ở đó không còn ảo giác của sự chia cách các quốc gia riêng biệt phàm ngã, linh hồn, chân thần mà trở thành một sinh mệnh hoạt động trên toàn bộ các cảnh giới, thông qua con đường của ánh sáng.

5.       Gia cố - lúc đầu Antakarana rất mỏng manh giống như một sợi chỉ. Thông qua thực hành, thiền định, và lối sống tâm linh trên toàn thể các cấp độ của sinh mệnh nó sẽ tạo thành một sợi dây không thể nào bị phá vỡ.

6.       Phục sinh – Bước cuối cùng cần làm là để gia cố thêm cho sợi dây Antakarana, mà sau đó sẽ dẫn đến việc hợp nhất vĩ đại và pha trộn và tích hơp ba ngôi vào một thể, mà ở cuộc điểm đạo thứ tư đã hợp nhất hai phần là Phàm ngã với linh hồn.  Ở cuộc điểm đạo thứ năm và thứ sáu - thăng thiên thì cả ba phần phàm ngã, linh hồn, chân thần sẽ trở thành nhất thể, hay sự hợp nhất hoàn toàn của linh hồn tuôn xuống phàm ngã và chân thần mà các bộ phận này đã từng làm việc thông qua tam nguyên tinh thần. Hai trạng thái ý thức này hoàn toàn pha trộn vào ý thức ở cuộc điểm đạo thứ năm, và hòa trộn hoàn toàn trong hệ thống 4 cơ thể ở cuộc điểm đạo lần thứ sáu là thăng thiên hay sự phục sinh. Bốn thể (Vật lý, Vía (Astral), tinh thần, tâm linh) và phàm ngã được hợp nhất thành ánh sáng và trở nên bất tử.

 

Ngôn từ của sức mạnh

Lặp đi lặp lại tên của Thượng Đế, các ngôn từ sức mạnh và các thần chú là rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh và trở thành Thượng Đế hiện hữu, tôi đã dành riêng ra một chương cho chủ đề này. Các ngôn từ của sức mạnh mà bạn đọc lên sẽ tùy thuộc vào sự huấn luyện tâm linh của bạn trong những đời sống quá khứ trước đây, và tùy vào cung của linh hồn và chân thần của bạn (Xem chương tâm lý học ngoại môn và khoa học về 12 tia) và sở thích cá nhân, trực giác, cảm giác, thời gian làm việc trong cuộc sống của bạn, chiêm tinh học và thần số học (Numerology) và một vài điều nữa.

Có 7 loại ngôn từ sức mạnh và thành ngữ đặc biệt mà tôi muốn đặc biệt đề xuất ngay bây giờ, đó là những ngôn từ mạnh mẽ nhất mà tôi đã tìm thấy. Dưới đây là 13 thành ngữ - ngôn từ của sức mạnh:

1.        

Stt

Tên tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt và trích dẫn.

1

The soul or monad mantrum

Thần chú linh hồn hay chân thần

2

Elohim                                       

Elohim ,Tên gọi của Đấng Sáng Tạo hay Đức Chúa Trời

3

Aum

Âm thanh Aum , âm thanh gốc của vũ trụ hay âm thanh đầu tiên, âm thanh của tự nhiên

4

Om mani padme hum

Bông hoa sen trong tôi hãy nở ra

5

I am, I am that I am

Ta Là, Ta là cái ta là. Đây là danh xưng hay tên của Thượng Đế.

6

I am God

Ta là Thượng Đế

7

I love

Ta là tình yêu. Thượng Đế cũng có nghĩa là tình yêu.

8

Adonai (Lord)

Tên của Thượng Đế trong Do Thái giáo.

9

So ham (I am God)

Ta là Thượng Đế. Thần chú của Hindu - Ấn Độ giáo, có nghĩa khẳng định : Ta là Thượng Đế. Trong Vệ đà, có mang nghĩa thực tại tối hậu.

10

El Shaddai (God Almighty)

Thượng Đế toàn năng

11

Yhwh

Tên thiêng liêng của Thượng Đế trong Do Thái giáo. Trong sách của người do thái nói đây là tên thứ 2 của Thượng Đế sau tên ban đầu là Elohim, sách Sáng Thế Ký Genesis 2:4. Còn được phát âm là Yehova – Giê-hô-va.

12

Ram

Mang nghĩa là Đấng Tối Cao.

13

Yod Hay Vav Hay (Divine Father)

Cha Thánh Thần. Cũng có nghĩa là tên của Thượng Đế trong Do Thái giáo.

 

 

Mười ba thần chú này hay bất kỳ ngôn từ sức mạnh nào khác mà bạn từng sử dụng hay được liệt kê ở chương này đều hoạt động. Ý tưởng của việc thiền định là để hình dung sợi dây của ánh sáng kéo dài từ phàm ngã tiến lên thông qua linh hồn tới chân thần. Bạn hoàn toàn có thể hình dung sợi dây này có độ rộng như chu vi đầu của bạn, hoặc nhỏ hơn để bắt đầu nếu bạn lựa chọn như vậy.

Hòa chính bản thân vào đường Antakarana này, hãy hình dung nó trong con mắt của tâm trí bạn, và toàn bộ ý định và sức mạnh ý chí của bạn, lặp lại và đọc to, mạnh mẽ các ngôn từ sức mạnh từ ba đến bảy lần hoặc tới 15 phút cho mỗi loại mantra-thần chú mà bạn đọc khi thiền. Khi bạn hoàn thành tụng thần chú hãy ngồi trong trạng thái tĩnh lặng để tiếp nhận và cảm nhận hồi đáp từ linh hồn và chân thần của bạn, tùy thuộc vào các giai đoạn mà bạn đã thực hiện.

Việc thiền như vậy rất đơn giản nhưng hiệu quả lại cực kỳ mạnh mẽ. Bạn cần thiết phải giữ ý thức của mình ổn định trong ánh sáng với toàn bộ thời gian bạn thực hiện nó. Bạn có thể làm điều này với một khoảng thời gian rất ngắn vài lần mỗi ngày nếu bạn muốn. Thực hành này cùng với tất cả các thực hành tâm linh khác của bạn, chắc chắn bạn sẽ xây dựng được Antakarana của mình.

 

Thần chú linh hồn và Thần chú Chân Thần

Thần chú linh hồn và Thần chú Chân Thần được công bố ra thế giới bởi chân sư DK (Djwhal Khul) trong các các phẩm của Alice Bailey. Tôi có thể nói một cách chân thật rằng nó là các mantra mạnh mẽ nhất mà tôi tìm thấy. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu mỗi ngày với nó và kết thúc mỗi ngày với nó. Tôi cũng khuyên bạn không nên làm bất cứ công việc tâm linh nào mà không nói nó trước. Những mantra này kích hoạt linh hồn và linh hồn sao (Chú thích: linh hồn sao là luân xa thứ 8, nằm trên luân xa 7 ở đỉnh đầu khoảng 15cm, thường có màu trắng hoặc vàng, nó là phần công cụ của linh hồn và có thể được sử dụng để lạm sạch các tắc nghẽn để trở nên thông suốt. Nó là một mãnh lực thông minh được sử dụng bởi linh hồn để chuyển hóa các vật chất của cơ thể vật lý, thể tình cảm, thể trí thành các chất liệu phù hợp để có thể sử dụng”) để làm công việc tâm linh. Các từ của mantra linh hồn là:

I am the Soul

I am the Light Divine

I am Love

I am Will

I am Fixed Design

Tôi là linh hồn

Tôi là ánh sáng Thiêng Liêng

Tôi là Tình Yêu

Tôi là Ý Chí

Tôi là ý định vững bền.

 

 

Người đệ tử ở cuộc điểm đạo thứ tư và hơn nữa có thể muốn thay mantra đầu tiên thành “I am the Monad – Tôi là chân thần” thay vì “I am the Soul – tôi là chân thần”. Các phần còn lại phía sau là chính xác như nhau. Với việc thay thế như vậy, tôi gọi nó là mantra chân thần – monadic mantrum. Bạn hãy thử với mantra này trong khi xây dựng Antakarana và trong mọi thứ khác có tính chất tâm linh mà bạn làm. Tôi chưa từng gặp bất cứ ai mà không cảm nhận được ảnh hưởng từ việc sử dụng nó.

Dòng duy nhất trong câu thần chú mà mọi người đôi khi không hiểu là dòng cuối cùng “I am the fixed design”, dòng này đề cập đến kế hoạch của linh hồn trong sự nhập thế hiện tại. Câu thần chú này là sự khởi đầu của tất cả các kỹ thuật huyền bí, theo lời chân sư DK nói.

Thậm chí nếu bạn đang làm việc với một câu thần chú khác, hãy bắt đầu việc thiền định của bạn bằng cách nói 3 lần thần chú linh hồn hoặc chân thần và sau đó thiền định với các thần chú khác của bạn. Thần chú này giống với công cụ kích hoạt các báo hiệu tới linh hồn và chân thần để đi vào hoạt động để thực hiện các chương trình của linh hồn và chân thần trong việc hồi đáp lại với lời thỉnh cầu của bạn.

Các câu thần chú còn lại các bạn có thể tự hiểu được ý nghĩa và tôi sẽ đi vào chi tiết hơn ở chương sau để giải thích chi tiết ý nghĩa của chúng và cách sử dụng.

 

Sợi dây nối Đất

Chân sư DK đã hướng dẫn tôi tư vấn cho mọi người xây dựng Antakarana không chỉ xuyên qua linh hồn và chân thần mà còn đi xuống thông qua cột dọc luân xa đi tới xương cùng và sau đó xuống đất. Một vài nhà siêu hình gọi nó là sợi dây nối đất.

Bạn có thể hình dung việc nó đi thẳng xuống qua chân của bạn và đi vào trung tâm của trái đất, hoặc nếu bạn đang ngồi bạn có thể hình dung nó xuyên qua ghế của bạn đi xuống trái đất. Làm cho nó có độ rộng khi Antakarana đi qua kênh trung tâm (The Central Canal – là tuýp ống năng lượng dọc cột ) với độ rộng tối thiểu bằng chu vi đầu của bạn.

 

Đường Antakarana sau khi Thăng lên

Một điều quan trọng để hiểu một cách thực sự về Antakarana là nó không chỉ dừng lại tại chân thần. Trong thực tế nó tiếp tục mở rộng toàn bộ con đường tới Thượng Đế. Nếu bạn muốn bạn có thể gửi toàn bộ đường Antakarana của bạn đi tới Thượng Đế trước cả khi bạn thăng lên trong lúc bạn thực hành thiền của mình, và bạn sẽ nhận được phản hồi từ Thượng Đế, và Anh ấy sẽ gặp bạn cùng với ngón tay lửa của mình hay sợi chỉ bằng chất liệu của ánh sáng. Do đó thậm chí cả các Chân Sư Thăng Thiên vẫn tiếp tục xây dựng Antakarana của họ khi họ tiến hóa vào các cảnh giới vũ trụ của hiện hữu.

Phần kéo dài xuyên qua Chân Thần vẫn tiếp tục được kiến tạo cho tới Thượng Đế.

 

Còn tiếp...

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 Đọc

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FanPage Orgonite HK

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ms. Anh Thư

  Ms. Anh Thư

  091 888 7701

 • Mr. Đức Anh

  Mr. Đức Anh

  09 777 34004

 • Mrs. Ngọc Dung

  Mrs. Ngọc Dung

  039 233 4094

X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage