Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 5-P1 : Kiến tạo đường Antakarana và Cầu Cầu Vồng (Lưu ý: Bài quan trọng và chuyên sâu)

“Kiến tạo nên đường Antakarana giống như việc lắp sợi cáp kết nối hay cây cầu kết nối ba quốc gia vĩ đại với nhau (Phàm ngã, linh hồn, Chân Thần)”.

Ngày đăng: 07-11-2017

1,146 lượt xem

Việc xây dựng đường Antakarana và cầu cầu vồng là một chủ đề cực kỳ cuốn hút. Đó hoàn toàn là sự thật, tôi đã không nhận ra nó quan trọng tới nhường nào cho đến khi tôi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu để viết nên cuốn sách này. Tôi đã luôn có một sự hiểu biết mơ hồ về quá trình này, tuy nhiên với những gì tôi chia sẻ với bạn ở đây, tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ cảm thấy tuyệt đối cuốn hút về điều đó, cũng như tôi ngay lúc này.

Khoa học về đường Antakarana một ngày nào đó sẽ được giảng dạy trong mỗi ngôi trường và mỗi lớp học trên toàn thế giới. Nó là một môn khoa học thực sự của tâm trí, sử dụng khả năng của tinh thần để xây dựng nên cây cầu kết nối giữa Cá thể và linh hồn, và từ đó mở ra câu cầu kết nối giữa linh hồn và tam nguyên tinh thần và Chân Thần.

Minh họa các thành phần của của sinh mệnh con người.

Tam nguyên tinh thần một lần nữa là phương tiện mà qua đó Chân Thần làm việc. Giống như linh hồn làm việc thông qua Cá thể trên Trái Đất. Chân Thần làm việc thông qua một tổ hợp gồm ba thành phần được tạo nên từ ý chí tinh thần, trực giác và tâm trí cao hơn.

Antakarana là sợi chỉ mà thường xuyên được nói đến bởi các đệ tử mà họ tạo ra nó thông qua quá trình thiền định, việc hiểu biết về nó, thực hành tâm linh và tập trung tinh thần để sáng tạo nên sợi chỉ và về sau trở thành sợi dây năng lượng. Người đệ tử nhận được sự trợ giúp từ linh hồn và sau nữa là từ Chân Thần trong quá trình này, tuy nhiên nửa quá trình ban đầu phải được thực hiện bởi người đệ tử.

Chân Thần đã có sẵn một sợi chỉ hay sợi dây năng lượng mà kéo dài từ nó đến luân xa trái tim của người đệ tử trên Trái Đất (sợi thứ 1 màu hồng trong ảnh minh họa). Sợi dây năng lượng này được gọi là Sutratma, sợi chỉ của sự sống hay tên gọi khác nữa là sợi dây bạc – kim quang tuyến. Linh hồn có một sợi chỉ hay sợi dây mà kéo dài từ nó đến tuyến tùng của người đệ tử mà nó còn được gọi với cái tên sợi chỉ tâm thức (sợi số 2 màu đỏ trong hình minh họa). Sự hiểu biết – trí tuệ đến từ việc sử dụng của sợi dây nhận thức này mà có. Năng lượng trí tuệ sử dụng đường Antakarana khi nó được kiến tạo nên.

Sợi dây thứ 1 và 2 đã có sẵn, sợi dây thứ 3 là đường Antakarana mà bản thân chúng ta sẽ kiến tạo nên để nối lên linh hồn, tam nguyên tinh thần và chân thần.

Trong thời đại của người Lemuria sợi dây Sutratma hay sợ dây bạc là sợi dây chính hoạt động. Trong thời đại của người Atlantis thì sợi dây tâm thức trở nên hoạt động nhiều hơn. Còn trong thời kỳ Aryan của chúng ta ngày nay sẽ là kiến tạo nên đường Antakarana và cầu Cầu Vồng và làm cho nó được hoàn toàn kích hoạt.

Antakarana giống như sợi dây của ánh sáng tâm linh mà nó được kiến tạo nên giống với việc con nhện dệt lên mạng nhện của mình. Sợi chỉ này được dệt lên bởi người đệ tử trong nhiều nhiều kiếp sống, và chỉ duy nhất sự rung động tâm linh mới có thể kích hoạt nó. Sợi dây nhận thức (Có thể gọi là thức tuyến) chứa đựng các phẩm chất tinh thần từ linh hồn. Đường Antakarana chỉ được xây dựng nên từ các phẩm chất tâm linh / tinh thần từ linh hồn.

Sợi dây Sutratma và sợi dây tâm thức được xây dựng nên kể từ khi con người bắt đầu đi vào thế giới vật chất. Sợi dây Antakarana đã phát triển rất chậm chạp bởi vì con người phải bước vào con đường tập sự thì hoạt động kiến tạo sợi dây này mới thậm chí bắt đầu.

Sợi dây Sutratma và sợi dây tâm thức đều hoạt động từ trên xuống dưới. Sợi dây Antakarana thì lại hoạt động từ dưới lên trên. Trong giai đoạn cuối cùng của việc xây dựng sợi dây này vào lúc cuộc điểm đạo thứ năm và lúc thăng thiên thì ba sợi dây này được hiệp nhất, tích hợp và trộn lẫn hoàn toàn với nhau, giống như cá thể, linh hồn và sau nữa là Chân Thần hợp nhất với nhau. Chính bởi thông qua sự sáng tạo ra sợi dây Antakarana mà toàn bộ quá trình này có thể được xảy ra đó.

Việc xây dựng Antakarana giống như việc đặt một sợi dây cáp hay cây cầu giữa ba quốc gia vĩ đại (Cá thể, linh hồn và Chân Thần). Cây cầu này được xây dựng trong các giai đoạn sau: Giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng này là hợp nhất bốn thể thấp của phàm ngã cùng với nhau: Thể vật lý, thể cảm giục, thể Etheric, thể hạ trí. Giai đoạn thứ hai đó là việc xây dựng cây cầu sau khi đã hợp nhất bốn thể thấp của phàm ngã với với linh hồn. Giai đoạn thứ ba là xây dựng cây cầu từ linh hồn tới tam nguyên tinh thần và sau đó tới chính Chân Thần.

Việc xây dựng Antakarana làm cho người đệ tử có được ý thức hồi đáp trong bộ não của mình với sự hướng dẫn tới từ trực giác, xâm nhập được vào các cõi giới tinh thần cao hơn và từ tâm trí của Thượng Đế. Nó cho phép linh hồn lúc ban đầu và sau đó là Chân Thần sử dụng người môn đồ, điểm đạo đồ cho công việc phụng sự trên Trái Đất của mình. Phàm ngã đã trở thành một phương tiện đáng tin cậy cho linh hồn sử dụng cho mục đích của nó trên Trái Đất.

Quá trình này đạt được một cách hoàn toàn vào lúc cuộc điểm đạo lần thứ tư khi cơ thể linh hồn – căn thể hay cơ thể nhân quả là nơi lưu trữ toàn bộ các đức hạnh và nghiệp lực tốt, thực hiện đốt cháy. Và sau ngọn lửa của Chân Thần trút xuống Antakarana tới linh hồn, linh hồn đóng vai trò là trung gian giữa cá thể và Chân Thần, và quay trở lại Chân Thần. Linh hồn hay cái tôi cao hơn không còn cần thiết nữa vì nó đã sát nhập trở lại với Chân Thần và giờ đây Chân Thần là sẽ người hướng dẫn.

Diểm đạo đồ đã xây đựng được đường Antakarana đến với tam nguyên tinh thần và Chân Thần tại thời điểm đó. Mặc dù một đường Antakarana vững chắc đã được xây dựng tới tam nguyên tinh thần và chân thần thì một sự hiệp nhất hoàn toàn của Chân Thần / Tam nguyên tinh thần và linh hồn vào với phàm ngã cũng chưa đạt được khi đó. Phải đến cuộc điểm đạo thứ năm thì hai khía cạnh trên với hợp nhất vào cùng với nhau trong ý thức.

Tại cuộc điểm đạo thứ sáu chúng hợp nhất với nhau không chỉ trong ý thức mà còn hiệp nhất hoàn toàn vào bốn cơ thể thể vật lý, thể cảm xúc, thể lý trí và tâm linh, và toàn thể Chân Thần tuôn xuống vào phàm ngã và cơ thể được biến đổi thành ánh sáng. Điểm đạo đồ đã trở thành một Chân Sư Thăng Thiên vào lúc này tại cuộc điểm đạo lần thứ sáu. Chính bởi vì Antakarana khi người đệ tử đã xây dựng nó nên như một cây cầu giữa Cá Thể, linh hồn, tam nguyên tinh thần/Chân Thần mà đã cho phép toàn thể quá trình này có một địa điểm để xảy ra.

Cũng vào thời điểm này Sutratma, sợi dây tâm thức, và Antakarana đã hợp nhất với nhau, giống như với Chân Thần, linh hồn và phàm ngã đã hợp nhất với nhau. Điều này dẫn đến sự bất tử của cơ thể vật lý. Như Thượng Đế, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (God, Christ, Holy Spirit) là bộ ba tâm trí mà hoạt động như một tâm trí duy nhất. Tiểu vũ trụ là tương đồng với đại vũ trụ, Tâm linh và vật chất, Cha và Mẹ đã hợp nhất cùng nhau.

Antakarana đã trở thành cây cầu của ánh sáng hay con đường ánh sáng mà ở đó người đệ tử đã vượt qua để đến với các thế giới cao hơn. Thông qua cây cầu này và con đường ánh sáng mà anh ta đã đạt được sự giải phóng và thăng thiên. Việc hợp nhất và thăng lên này cũng là cầu nối ý thức Shamballa, ý thức phân tầng và ý thức con người. Ý thức Shamballa liên quan đến Chân Thần và khí cạnh ý chí. Ý thức phân tầng liên quan đến linh hồn và khía cạnh tình yêu. Ý thức con người liên quan đến cá thể và khía cạnh trí thông minh.

Vị chân sư đạt được sự hợp nhất này cũng chính là đã giúp đỡ để xây dựng Antakarana của hành tinh này. Đó chính là Antakarana cho toàn bộ trái đất và nhân loại như một toàn thể. Mỗi linh hồn mở rộng trên trái đất tạo ra một sợi chỉ của Antakarana Trái Đất, điều này làm cho toàn thể quá trình này trở nên dễ dàng cho mỗi người để có thể thực hiện.

Còn tiếp....

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 Đọc

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage