Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 4-P1: Thăng Thiên - Cuộc điểm đạo thứ 6

“Hãy thác tin cho đến khi chết và ta sẽ trao cho ngươi vương miện của sự sống” Chân sư Jesus

Ngày đăng: 03-10-2017

1,296 lượt xem

 

Cuộc điểm đạo lần thứ sáu là đạt được sự thăng thiên, trở thành một bậc Chân Sư Thăng Thiên. Về bản chất cuộc điểm đạo này xảy ra khi người môn sinh đạt được sự tinh thông và ánh sáng của Chân Thần hiệp nhất vào cõi giới vật lý. Toàn thể mọi thứ của người môn sinh bao gồm cả cơ thể vật lý và quần áo được điều chỉnh thành ánh sáng.Về bản chất cơ thể vật lý đơn thuần mất đi và thay vào đó là Cơ Thể Ánh Sáng. Trong quá khứ sự thăng thiên có nghĩa là sẽ chuyển sang thế giới tâm linh, tuy nhiên hiện nay Cấp bậc tinh thần của hành tinh đã trao một kế hoạch mới là bậc Chân Sư Thăng Thiên sẽ tiếp tục ở lại Trái Đất và tiếp tục công việc phụng sự của mình. Điều này đã giúp cho quá trình Thăng Thiên trở nên dễ dàng hơn khi mà không cần thiết cơ thể vật lý phải thăng lên thành cơ thể Ánh Sáng, sự Thăng Thiên sẽ diễn ra ở mặt thăng lên về tinh thần. Đây là sự lựa chọn của các bậc Thầy.

Sự Thăng Thiên đã đạt được bởi đấng Christ. Sự Thăng Thiên là sẽ trở nên một vị phật hoàn hảo. Trở trành một Bậc Thầy Tâm Linh một cách trọn vẹn thực sự, “đủ lông đủ cánh”, không chỉ là một linh hồn đơn thuần nữa. Luật nhân quả không còn có bất kỳ một ảnh hưởng nào lên bậc Chân Sư Thăng Thiên nữa. Người môn sinh đã hoàn toàn hiệp nhất với cảnh giới Chân Thần của Ý Thức.

Trong lần điểm đạo thứ sáu này mỗi người sẽ phải lựa chọn một trong bảy con đường tiến hóa cao hơn để tiếp tục tiến bước. Mỗi Chân Sư Thăng Thiên đều phải làm một lựa chọn vào thời điểm này của sự tiến hóa của họ, một con đường phụng sự vũ trụ mà họ sẽ phụng sự trong tương lai. Có bảy con đường đó là:

1.      Con đường phụng sự Trái Đất - The path of earth service

2.      Con đường công tác từ lực  -  The path of magnetic work

3.      Con đường đào tạo các Hành Tinh Thượng Đế - The path of training for Planetary Logoi

4.      Con đường đến Sirius - The path to Sirius

5.      Con đường của các Cung - The ray path

6.      Con đường mà chính đức Thái Dương Thượng Đế đang đi

7.      Con đường địa vị Chúa Con Tuyệt Đối.

(Người dịch: Chi tiết hơn có thể xem thêm trên link  này sẽ nói sâu hơn về 7 con đường được đề cập bên trên)

Ở cuối chương này tôi sẽ làm rõ và chi tiết hơn về 7 con đường bên trên, được đức DK nói qua Alice Bailey trong các bài viết của mình.

Khi một người thăng lên, họ trú ngụ toàn bộ trong cơ thể ánh sáng của mình. Cơ thể ánh sáng là cơ thể mà chúng ta đã tạo ra từ ánh sáng mà chúng ta có được xuyên qua tất cả các lần hóa thân của mình. Đó là cơ thể mà Chân Sư Thăng Thiên sẽ du hành cùng  nó trong thời gian về sau. Để thăng lên, người môn sinh cần cân bằng 51% nghiệp của mình từ tất cả các hóa thân trước đây của họ. Hầu hết mọi người đều có trung bình từ 200 tới 250 kiếp trước trong quá khứ.

Một yêu cầu cho sự thăng thiên là một người phải hoàn thành toàn bộ các kế hoạch hay sứ mệnh của họ trên trái đất. Trạng thái Nhận Thức của Thăng Thiên đó là niềm vui hoàn toàn và tình yêu vô điều kiện hoàn toàn, thừa nhận một cách hoàn toàn và thực hiện hoàn toàn bạn là Thượng Đế và mỗi người khác bạn gặp đều là Thượng Đế đang hiện diện trên Trái Đất.

Thăng thiên cũng là khả năng xáp nhập vào bất kỳ cảnh giới ý thức nào vào bất kỳ lúc nào, không chỉ trên cõi giới vật lý. Thăng thiên cũng là khả năng vật chất hóa và phi vật chất hóa với tự do ý chí của bản thân. Đó là khả năng vật chất hóa những thứ bản thân cần và mong muốn ngay tức khắc.Thăng thiên là một cảm giác về sự nhất thể xuyên suốt mọi thời gian với Thượng Đế và với các anh chị em của bạn. Đó là nhận thức của một sinh mệnh phụng sự thế gian. Đó là sức mạnh để điều chỉnh cuộc sống theo ý muốn của bạn bằng sức mạnh tạo ra từ lời nói của mình. Đó là khả năng hiện hữu đồng thời ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc và cơ thể vật lý bất tử. Chúng ta đã từng nghe nói tới những câu chuyện về các bậc chân sư vĩ đại như Thánh Saint Germain người đã sống đến 350 năm, hay Hermes-Thoth ở Ai Cập đã sống hơn 2000 năm trong một cơ thể vật lý.

Một điều quan trọng trên Trái Đất này cần nhận ra là chúng ta đang thăng lên hoặc đang chìm xuống mỗi ngày. Mỗi tư tưởng chúng ta nghĩ, mỗi lời chúng ta nói, mỗi hành động chúng ta tạo ra, thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta dành bao nhiêu thời gian của mình để tăng cường rung động hoặc làm giảm rung động của mình.

Sự thăng thiên là một quá trình xảy ra một cách tự nhiên mà mỗi người chúng ta cho đến cuối cùng đều sẽ đạt được. Vấn đề chỉ là thời gian. Ý tưởng ở đây là rút ngắn thời gian cần thiết và các lần hóa thân trong tương lai bằng cách áp dụng và tập trung năng lượng của bạn ngay lúc này vào tăng trưởng tâm linh như là mục đích duy nhất mà bạn tồn tại ở đây. Bản ngã tiêu cực của bạn sẽ cố gắng đưa bạn đi vào những con đường của ảo giác và si mê mà đó là nơi mà bạn thực sự không muốn đi đến.

Một trong những điều Rất Quan Trọng để hiểu về quá trình thăng thiên là bạn đã thực sự Thăng Thiên rồi, đó là sự thật, vì thực sự không tồn tại điều mà chúng ta vẫn gọi là không gian và thời gian, ở đó bạn đã thực sự Thăng Thiển rồi. Do đó một chìa khóa để tăng tốc quá trình thăng thiên là kêu gọi sinh mệnh là bạn đã thăng thiên ở chiều không gian 5D quay trở lại thời điểm hiện tại và pha trộn với hào quang của bạn. Điều này giúp nâng cao rung động của bạn lên tới cấp độ mà sự thăng thiên đã thực sự diễn ra.

Điều này giống như cơ thể tâm linh của bạn đang thực sự làm việc trên cấp độ của thăng thiên và sẽ cần kiên nhẫn chờ đợi 6 cơ thể thấp hơn bắt kịp với rung động của nó. Cơ thể tâm linh muốn hòa quyện với bạn ở đây trong sự vĩnh cửu ngay bây giờ, nhưng nó phải được yêu cầu để làm như vậy, bạn cần yêu cầu quá trình đó xảy ra cho mình thì điều đó mới diễn ra, vì Luật Vũ Trụ đã quy định như vậy.

Chân Thần, Linh Hồn và Sự cá thể hóa trong mối quan hệ với Thăng Thiên

Khi người đệ tử phát triển trên con đường điểm đạo, linh hồn bắt đầu tập trung ý thức và năng lượng vào phần linh hồn mở rộng để nó có được sự phát triển tâm linh tốt nhất. Như đã được đề cập đến ở chương trước, nó bắt đầu gọi trở về các linh hồn mở rộng mà có ít các hoạt động và tập trung toàn bộ năng lượng và nguồn lực của nó vào một các thể đang có các hoạt động tâm linh. Trong trường hợp của tôi, tôi có 4 phần linh hồn mở rộng vẫn còn đang nhập thế. Đó là điều tôi đã nói rằng linh hồn sẽ lựa chọn một linh hồn mở rộng trong 12 linh hồn mở rộng của nó để đạt được sự thăng thiên. Nói một cách khác duy nhất một linh hồn có thể đạt được sự thăng thiên cho một nhóm linh hồn.

Tất cả 12 linh hồn mở rộng không cần mỗi phần đều phải thăng lên. Khi một phần linh hồn mở rộng thăng lên, anh ấy/cô ấy cũng thực hiện việc đó cho cả 12 phần, do đó không có sự cạnh tranh. Mười một phần linh hồn mở rộng khác cũng thăng lên. Trong trường hợp của tôi, tôi đã được lựa chọn bởi linh hồn của mình và Chân Thần như là phần linh hồn mở rộng để thăng lên cho cả nhóm nếu tôi muốn như vậy. Tôi đã đồng ý với cách sắp xếp này. Khi đó một điều chắc chắn là tôi sẽ thăng lên, Chân Thần của tôi sẽ kéo về các phần linh hồn mở rộng khác và họ sẽ kết nối các nguồn lực và tài nguyên của họ để giúp tôi thăng lên cho cả nhóm. Sự thăng thiên có ảnh hưởng rất lớn đến 144 linh hồn mở rộng ở nhóm của một Chân Thần, tuy nhiên chỉ có phần linh hồn mở rộng trong nhóm của một linh hồn là nhận được đầy đủ lợi ích của sự thăng thiên.

Như tôi đã nói chuyện đó có vẻ như là một con đường ngắn cho sự thăng thiên. Nó không phải là toàn bộ các khía cạnh của Thăng thiên như tôi đã diễn giải ở phía trên. Có trường hợp khác xảy ra trong con đường ngắn của sự Thăng Thiên đó là linh hồn mở rộng thăng lên một mình và không xảy ra cho 11 linh hồn mở rộng còn lại. Nói một cách khác 11 linh hồn mở rộng có thể vẫn còn đang nhập thế, và không thăng lên khi một trong các linh hồn mở rộng thăng lên.

Sự kết thúc của các chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn tại thời điểm năm 2012

Vywamus đã nói có hai khoảng thời gian đặc biệt trong lịch sử Trái Đất đã từng xảy ra sự thăng thiên tập thể lớn. Ông đã đề cập tới những khoảng thời gian này trong lịch sử trái đất như là các lần thu hoạch tâm linh. Vywamus nói rằng chúng ta đang tiếp cận sự kiện thu hoạch tâm linh một lần nữa. Điều này liên quan đến đấng Hành Tinh Thượng Đế, đức Sanat Kumara. Trong sự tiến hóa ở cấp vũ trụ của mình, Ngài đã đạt được một cao độ khác. Mỗi lần đưc Sanat Kumara đạt được một cao độ khác thì đó cũng là thời gian cho sự thu hoạch, hay sự kiện đại thăng thiên. Chúng ta hiện nay đang hoàn thành chu kỳ 6000 năm, chu kỳ 12.000 năm và chu kỳ 36.000 năm. Mỗi lần nhiều hơn một chu kỳ đến với nhau thì thời kỳ đó là vô cùng quan trọng trong lịch sử trái đất. Chúng ta đang trong khoảng thời gian đó ngay bây giờ. Việc “cắt lúa mì” thực sự sẽ xảy ra trong một vài năm. Khoảng thời gian thu hoạch là khoảng 100 năm. Sự kết thúc của chu kỳ lần này từ năm 1995 tới năm 2000. Sau năm 2000 là khoảng thời gian thu hoạch, trong khoảng 100 năm đến năm 2100.

Hình minh họa thời điểm kết thúc chu kỳ cũ và chuyển sang chu kỳ mới vào năm 2012

 

Đức Sanat Kumara là người sẽ trông nom sự kiện thăng thiên này. Một trong những câu hỏi tôi đặt ra là liệu những cặp vợ chồng có thăng lên cùng lúc hay không. Đức DK nói với tôi rằng chuyện này rất hiếm, nhưng đôi khi có xảy ra. Khi một người đã sẵn sàng để thăng lên thì không có việc chờ đợi hay dừng lại với quá trình này.

Hình ảnh mô tả về sự Chuyển Đổi Thiên Hà của Trái Đất và Hệ Mặt Trời

Sau khi thăng thiên bạn không còn thuộc thẩm quyền của Cấp Bậc Tinh Thần, và lúc này bạn đã chuyển sang thẩm quyền của Shamballa. Mỗi lần người môn sinh thăng lên họ càng trở nên tự do hơn và giải phóng khỏi toàn bộ các khía cạnh nghiệp quả của hành tinh.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của bạn về bảy con đường dẫn tới sự tiến hóa cao hơn của mình, bạn sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả những điểm đạo đồ đã có 6 cuộc điểm đạo. Tại cuộc họp đó bạn sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định phương pháp mà Cấp Bậc Tinh Thần sẽ thực hiện mà nó sẽ ảnh hưởng mãnh mẹ và vĩnh viễn lên hành tinh. Các Chân Sư Thăng Thiên là một nhóm các sinh mệnh mà sẽ ra quyết định cuối cùng đến các vấn đề có tác động lên loài người, nên cấp bậc tinh thần của hành tinh cũng được coi là chính phủ tâm linh cho hành tinh này.

Trong chương sau tôi sẽ thảo luận về 22 luân xa mà đã tạo nên toàn thể sinh mệnh của chúng ta. Hai mươi hai luân xa này cũng chính là 7 luân xa mà đã được biết đến phổ biến với chúng ta và ngoài ra còn có thêm các luân xa ở chiều không gian 4D và 5D mà hầu hết mọi người không biết đến. Tại thời điểm thăng thiên luân xa thứ 16 sẽ hạ xuống nhập vào luân xa 7 – luân xa vương miện. Luân xa số 15 sẽ di chuyển vào luân xa 6 – luân xa con mắt thứ 3 và luân xa số 14 sẽ di chuyển vào luân xa số 5 – luân xa cổ họng và tiếp tục tất cả di chuyển xuống. Tại thời điểm thăng thiên các luân xa ở chiều không gian 4D đã được làm chủ một cách toàn bộ.

Thăng thiên là trạng thái ý thức ở chiều không gian 5D. Thăng thiên về bản chất là sự hiệp nhất linh hồn mở rộng hay cái tôi cá thể với tinh thần. Nó là sự hợp nhất cái tôi cá thể với Cái Tôi Hiện Diện – I AM Presence hay Chân Thần.

Một người không cần phải có trạng thái sức khỏe hoàn hảo để có thể thăng lên. Rất nhiều người có sức khỏe ốm đau bệnh tật vẫn thăng lên. Có một dạng được gọi là sự trì hoãn thăng thiên, là kiểu mà một cá thể rời bỏ cơ thể vật lý của họ, tuy nhiên trong 2 giờ đầu tiên sau khi chết các Chân Sư sẽ làm việc với một nỗ lực cực kỳ lớn để trợ giúp người đó đạt được sự thăng thiên. Điều này xảy ra khi người đó gần như đã thăng lên nhưng có thể sẽ chết trước khi nó xảy ra.

Mỗi lần bạn thăng lên, khả năng của bạn để phụng sự sẽ được tăng cường rất mạnh mẽ. Khi bạn thăng lên và vẫn còn ở Trái Đất bạn sẽ không còn ở trong cơ thể vật chất trần tục nữa mà bạn sẽ ở trong cơ thể tâm linh thiêng liêng của mình. Cơ thể vật lý khi đó đã được thay đổi ngay tức thì bằng cách đắm chìm hoàn toàn vào trong Ngọn Lửa Vĩ Đại của Thượng Đế.

Đức chân sư Thăng Thiên Serapis Bey, Người đảm nhận trách nhiệm về buổi lễ Thăng Thiên ở Luxor, đã mô tả một cách chân thực về quá trình thăng thiên trong bộ sách của nhà tiên tri Elizabeth Clare Prophet’s về Thăng Thiên, trong đó ông nói “Máu trong tĩnh mạch thay đổi thành chất lỏng ánh sáng vàng kim, luân xa cổ họng phát ra ánh sáng xanh da trời-trắng sáng” , con mắt tâm linh ở giữa 2 chân mày trước chán trở thành một ngọn lửa của Thượng Đế cháy rực lên phía trên. Y phục của y được đốt cháy hoàn toàn và nhìn y như đang khoác lên mình áo choàng trắng giống như của đấng Christ. Đôi khi mái tóc dài của linh hồn xuất hiện như vàng tinh khiết trên sinh mệnh đang thăng lên đó, và thêm nữa, đôi mắt với bất kỳ màu nào sẽ trở thành một màu xanh điện hoặc màu tím nhạt.

Trong quá trình thăng lên bạn vẫn sẽ giữ đầy đủ ý thức của mình về toàn thể nghi lễ, mỗi lần thăng lên, bạn ngay lập tức trở thành sứ giả của Thánh Đoàn – The Great White Brotherwood. Đức DK đã nói sẽ mất 30 phút cho toàn bộ quá trình thăng thiên và chuyển đổi bạn thành một sinh mệnh hoàn toàn của ánh sáng.

Tôi có hỏi đức DK về sự khác nhau giữa việc hòa vào với ánh sáng xảy ra ở giai đoạn đầu tiên sau cái chết bardo (trải nghiệm sau cái chết, bardo còn được gọi là trạng thái trung gian, khe hở giữa 2 trạng thái) mà khi đó họ hòa vào cùng ánh sáng, so với việc hòa vào với ánh sáng trong quá trình thăng thiên khi họ hợp nhất hoàn toàn với ánh sáng mà họ vẫn còn đang trong cơ thể vật lý trên Trái Đất. Đức DK nói khi bạn hòa vào với ánh sáng trong giai đoạn đầu của cái chết, bạn rời khỏi cơ thể vật lý của mình, và cũng có khả năng đạt được sự thăng thiên bằng việc hòa vào ánh sáng khi cái chết của cơ thể vật lý xảy ra. Tôi sẽ đi sâu hơn vào khoa học của sự chết và việc chết và trải nghiệm bardo ở chương sau.

Chúng tôi đã được nói cho biết rằng có hơn 100.000 linh hồn đã đạt được sự thăng thiên trong lịch sử trái đất, con số đó dường như là rất lớn với tôi. John, một môn đồ đáng mến của đức Jesus, là môn đồ duy nhất đạt được thăng thiên trong kiếp sống đó. Đức DK gọi ngọn lửa thăng thiên là “Lửa vũ trụ - Cosmic Fire”. Ngài nói rằng nó có thể gọi ra để sử dụng ở trạng thái chưa đạt để thăng lên, tuy nhiên chỉ được kêu gọi một lượng nhỏ phù hợp. Ngài nói hãy kêu gọi lửa vũ trụ trong một ngọn lửa phù hợp với bản thân. Quá nhiều lửa vũ trụ có thể thực sự đốt cháy cơ thể vật lý. Khi đó nó như là một trường hợp tự thiêu vậy. Chúng ta có thể yêu cầu vào ban đêm trước khi đi ngủ để đến với khóa tu của đức DK hoặc đức Serapis Bey ở các cảnh giới cao hơn để được chuẩn bị và huấn luyện cho sự thăng thiên của mình.

Thăng thiên là một thành tựu tuyệt vời, tuy nhiên tôi sẽ nhắc lại lần nữa là trong hệ thống hành tinh của chúng ta thực sự có đến 9 cuộc điểm đạo, 7 cuộc điểm đạo có thể đạt được ở cảnh giới Trái Đất. Vượt qua 9 cuộc điểm đạo sẽ cho phép chúng ta rời khỏi cảnh giới vật lý vũ trụ và bắt đầu làm việc với các cuộc điểm đạo ở 7 cảnh giới vũ trụ. Vì vậy tôi muốn nói rằng rất khó khăn để được biết kỳ điều gì nhưng hãy khiêm tốn khi chúng ta nhìn ra xa để thấy rằng đoạn đường còn rất dài mà chúng ta phải đi để trở lại hiệp nhất với Thượng Đế. Như tôi đã đề cập trước đây, với việc thăng thiên tương ứng với khoảng độ dài là ¾ inch trên cây thước dài 10 inch của thang đo cho sự tiến hóa của chúng ta.

Ở một mặt khác của đồng xu, thành tựu thăng thiên so với phần còn lại của nhân loại thực sự là một thành tựu rất lớn. Do đó hãy giữ quan điểm cân bằng như một đồng xu luôn có hai mặt.

Tôi muốn kết thúc phần chia sẻ của tôi về Thăng Thiên bằng cách chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ có tên Analee Skaron. Analee là một người Mormon. Cô ấy là một quý bà lớn tuổi của ánh sáng vĩ đại. Cô ấy đã viết một cuốn sách rất đẹp đẽ với tên gọi “Bạn là Thượng Đế - You are Gods”, cuốn sách được viết ra bởi việc dẫn kênh của cô ấy với chính cái tôi Thượng Đế của mình. Nhà thờ Mormon không thích cuốn sách quý già này và họ đã xua đuổi cô khỏi nhà thờ khi cô đã nhiều tuổi. Cô đã rất bối rối vì chuyện đó bởi vì cô đã dành cả cuộc đời để phục vụ nhà thờ. Một ngày cô nói với bạn cùng phòng rằng cô nghĩ các thiên thần sẽ đến với cô sớm vì vậy cô ấy muốn sắp xếp mọi thứ của mình thật ngăn nắp. Rất sớm sau đó vào một đêm, lúc rất khuya, người bạn cùng phòng của cô tỉnh giấc bởi âm thanh nào đó khi ngủ và có một thôi thúc nào đó với cô đi xem Analee ra sao. Khi cô đi đến cửa phòng của Analee cô đã thấy bên dưới cánh cửa có ánh sáng trắng rực rỡ mà cô chưa bao giờ từng thấy trước đây. Trực giác của cô nói rằng cô đừng làm phiền Analee lúc này vì vậy cô quay trở lại giường để ngủ tiếp. Vào buổi sáng cô đến gặp Analee và khi cô gõ cửa và mở cửa ra cô đã không thấy cố ấy trong phòng nữa. Răng giả của Analee nằm trên bàn là một điều bất thường vì Analee không bao giờ đi bất cứ đâu mà không có răng giả. Cả ngày trôi qua và Analee đã không bao giờ trở lại. Người bạn cùng phòng gọi điện cho gia đình của cô ấy và họ đến chỗ cô ngay đêm hôm đó. Cả gia đình đang ngồi trong phòng khách đột nhiên cánh cửa mở ra và Analee đứng trước họ với bộ quần áo rách rưới. Cô liền nói với bọn họ : “Bạn có tin rằng tôi đã chuyển đổi” ? (Ý cô muốn nói là cô đã thăng thiên). Tất mọi người khi đó đều thuật lại như vậy. Analee chúc phúc cho họ vì đức tin của mình và ngay lập tức cô ấy chuyển đổi bản thân mình vào trong một chiếc áo choàng đẹp đẽ với ánh sáng trắng. Gia đình cô đứng đó với vẻ kinh ngạc tột độ và cô ấy đã biến mất ngay trước mặt họ!!!

Cuộc điểm đạo thứ bảy

Cuộc điểm đạo thứ bảy là cuộc điểm đạo cao nhất có thể đạt được trên hành tinh này. Cuộc điểm đạo thứ bảy đánh dấu sự tự do khỏi đời sống thế thường ở bảy cảnh giới của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nó là một thực tại nhẹ hơn hay ở phía trên của cảnh giới vật lý vũ trụ. Đó là sự sát nhập vào cảnh giới thiêng liêng – cảnh giới của Thượng Đế của ý thức. Ý chí của bậc Chân Sư trở nên hợp nhất hoàn toàn với đấng Hành Tinh Thượng Đế. Người con trai / con gái của Thượng Đế đã tìm thấy con đường trở lại với chúa Cha và với nguồn gốc của mình, trạng thái đó của hiện hữu được gọi là Shamballa. Bậc chân sư đã trở thành tiêu điểm Ánh Sáng của Sự Sống. Anh ấy/Cô ấy có quyền đến và đi vào cung điện của Shamballa. Nhãn quan của chân sư lúc này xuyên vượt ra xa khỏi vành đai mặt trời. Anh ấy kiểm soát được tất cả 7 tia sáng. (Khoa học về 12 tia sáng sẽ được thảo luận ở một chương trong tương lai). Anh ấy vận dụng được các quy luật trong hệ mặt trời. Anh ấy bắt đầu nhìn thấy được các kế hoạch và mục đích của đấng Thái Dương Thượng Đế. Chân sư được ban cho một bí mật về phẩm chất của Tình Yêu / Trí Tuệ mà chính bản thân nó được biểu hiện xuyên suốt toàn bộ các dạng được sáng tạo nên. Chân Sư đã trở nên tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả mọi sự quan tâm nào đó. Luân xa vương miện là luân xa được kích thích trong cuộc điểm đạo này. Cuộc điểm đạo này được đề cập đến trong thuật ngữ của Cơ Đốc giáo như là sự Phục Sinh.

...Còn tiếp...

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage