Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 2: Chân Thần, Linh Hồn, Cá thể -P2

Hệ mặt trời của chúng ta được tạo nên từ 7 cảnh giới hay 7 chiều kích của thực tại. Ở mức độ đậm đặc nhất là cảnh giới vật lý...

Ngày đăng: 08-09-2017

1,273 lượt xem

7 cảnh giới của Thái Dương Hệ

 
Ảnh 7 cảnh giới của Thái Dương Hệ (Nguồn)
 
  1. Cõi Thiêng liêng (Divine), còn gọi là cõi Adi, hay là cảnh giới của Thượng Đế (Logoic Plane).
  2. Cõi Chân thần (Monadic Plane) – Cõi Tự Hữu. Chân Thần cư ngụ tại cõi này.
  3. Cõi Tinh thần (Spiritual Plane) hay Cõi Atma, cõi Niết Bàn (Nirvana).
  4. Cõi Trực giác (Intuitional Plane) hay Cõi Bồ-đề (Buddhic Plane).
  5. Cõi trí hay Thượng giới, Cõi Manas.
  6. Cõi Tình cảm, Cõi Trung giới, Cõi Cảm dục hay Dục giới.
  7. Cõi Hồng trần, vật lý.

(Phần các cảnh giới của Thái Dương Hệ có thể xem thêm tại link)

Đức DK nói “tất cả bảy cõi trên cấu thành cõi Hồng Trần Vũ Trụ (Cosmic Physical Plane), mỗi một cõi chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là một cõi phụ (phân cảnh giới) của Cõi Hồng Trần Vũ Trụ. Và có tất cả 7 cõi giới của Vũ trụ (Cosmic Planes), mà 7 cõi giới chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là 7 phân cảnh giới của cõi Hồng trần Vũ trụ.”

Nói cách khác, khi chúng ta tiến hóa lên qua 7 cảnh giới này ở hệ mặt trời của chúng ta, khi đó chúng ta mới hoàn thành xong cấp độ cảnh giới vật lý của vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ còn 6 cảnh giới của vũ trụ cao hơn. Các bậc chân sư mà chúng ta tôn kính lớn lao như vậy nhưng các Ngài mới chỉ là Chân Sư ở cấp độ vũ trụ vật lý. Họ thậm chí chưa bắt đầu sự tiến hóa vũ trụ của mình. Điều này không mang nghĩa phán xét mà đúng hơn là một trạng thái kinh ngạc về tầm vóc bao la vô hạn của sự sáng tạo của Thượng Đế.

Vymanus đã nói rằng con đường tâm linh có thể được so sánh với 10 inch độ dài trên cái thước kẻ. Các chân sư thăng thiên như chúa Jesus, Đức Phật, Thánh Saint Germain, Đức Kuthumi, Đức Di Lặc, Đức El Morya…mới chỉ đạt tới 1 inch, tức 1/10 trên thước kẻ này.  Khi những linh hồn vĩ đại tiếp tục tiến hóa, họ sẽ rời khỏi các cảnh giới này của Thái Dương Hệ và tiến tới cấp độ tiến hóa Vũ Trụ. Chúng ta ở đây trên Trái Đất sẽ tiếp tục tiến hóa và thăng thiên và thay thế các vị trong hội đồng chân sư. Cái đích của tất cả chúng ta là tiến hóa trở lại cõi Thiêng Liêng – Cảnh giới Thượng Đế (Cosmic Logoic plane) , hay trở lại với Thượng Đế Cha ở cấp độ Vũ Trụ. Vywamus dùng một thuật ngữ cho trạng thái này là : Cấp độ của Đấng Sáng Tạo.

 

Cấu tạo tâm linh của con người

Các thành phần tâm linh của con người có thể chia làm 3 cấp độ

1.      Chân thần, Tinh Thần, Cái tôi hiện diện, Cha trên trời.

Ba đặc tính của Chân Thần là:

1.      Ý chí / Sức Mạnh – Thể hiện như Chúa Cha

2.      Tình Yêu / Trí Tuệ - Thể hiện như Chúa Con

3.      Trí Tuệ / Hành Động – Thể hiện như Chúa Thánh Thần

2.      Linh Hồn, cái tôi cao hơn, Siêu ý thức

      Ba đặc tính của linh hồn là:

1.      Ý chí tâm linh

2.      Trực giác – Tình Yêu / Trí Tuệ

3.      Tâm trí cao hơn

3.      Cá thể hay linh hồn mở rộng

Ba cơ thể của sự cá thể hóa là:

1.      Cơ thể tinh thần

2.      Cơ thể cảm xúc

3.      Cơ thể vật lý và cơ thể điện từ trường – Etheric – Phách.

Ba cấp độ của sự hoàn thiện bản thân

Như ở phần cấu tạo tâm linh của con người đã chỉ ra, có ba cấp độ khác nhau cấu tạo nên thể tâm linh của chúng ta, và do đó có 3 cấp độ biểu hiện cho sự tiến hóa qua sự tự hoàn thiện,thể hiện bản thân mình ra sao. Cấp độ đầu tiên của tự hoàn thiện, thể hiện bản thân là thực hiện các công việc thể hiện, hoàn thiện bản thân ở quy mô cá nhân.

Có rất rất nhiều người trên hành tinh này đã đạt được cấp độ này, nghĩa là họ đã thực hiện được việc tự thể hiện bản thân bằng ý chí,tâm lý của mình mà không cần phải có hiểu biết tâm linh về việc đó. Tôi có một ví dụ điển hình cho trường hợp này, diễn viên Tom Cruise, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Anh ấy là một người đã đạt được sự thành công rất lớn trở thành ngôi sao điện ảnh. Đưa bản thân mình thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu trên thế giới.

Có thể anh ta là một linh hồn đã thức tỉnh, tôi không biết về điều đó vì không quen biết gì với anh ấy. Nhưng anh ấy đã hoàn toàn tự hoàn thiện, thể hiện được nhân cách cá nhân của mình.

Một ví dụ khác là một nhà tâm lý học nổi tiếng mà họ chưa có hiểu biết về tâm linh, nhưng vẫn đang giúp đỡ rất nhiều người gặp vấn đề về tâm lý bằng khả năng của mình.

Cấp độ tự hoàn thiện, thể hiện bản thân thứ 2 diễn ra ở cấp độ linh hồn. Điều này sẽ không xảy ra cho tới khi đã có sự điểm đạo lần thứ 3 và 4, điều này tôi sẽ giải thích kỹ lượng ở chương sau. Việc tự hoàn thiện, thể hiện bản thân ở cấp độ này đó là trở thành một với linh hồn và cái tôi cao hơn, và sống trong hiện thực - chân lý đó trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là trạng thái ý thức mà đang sống trong tình yêu vô điều kiện cho bản thân và cho mọi thứ khác. Luôn có khát khao mong muốn được phụng sự, công nhận bản chất nhất thể của toàn bộ sự sáng tạo, nhận biết bản chất đích thực của chúng ta là Thượng Đế, đấng Christ, Đức Phật và cũng như là những người con trai, con gái của Thượng Đế.

Cấp độ tự hoàn thiện – thể hiện bản thân thứ 3 diễn ra ở cấp độ Chân Thần hay cấp độ Tâm Linh. Điều nay sẽ không diễn ra hoàn toàn cho đến khi có sự điểm đạo lần thứ 5 và thứ 6. Một người ở cấp độ hoàn thiện – thể hiện bản thân này là một bậc thầy của Trí Tuệ và lòng Từ Bi. Họ đã sát nhập vượt qua linh hồn, hòa vào cùng với Chân Thần và Cái Tôi Hiện Diện của mình. Tinh thần của họ trở thành một với Chân Thần trên Trái Đất. Khi đó họ trở thành Chân Sư Thăng Thiên, trở nên không còn bị giới hạn và tự do khỏi toàn bộ Nghiệp của Hành Tinh, trở thành một sinh mệnh Hoàn Hảo , đã phát triển được toàn thiện toàn bộ khả năng của bản thân.

 

Ba giai đoạn phát triển tâm linh

Có thể nói mỗi cá nhân sẽ đi qua 3 giai đoạn hay tôi gọi là 3 hành lang như bên dưới trong quá trình phát triển tâm linh của mình.

1.      Hành lang của vô minh

Ø  Thế giới quan của họ là thế giới vật lý, chỉ sử dụng các giác quan sinh học để cảm nhận thế giới bên ngoài.

2.      Hành lang học hỏi

Ø  Có sự thôi thúc từ nội tâm và tìm kiếm kiến thức về bản ngã hay linh hồn.

3.      Hành lang của Trí Tuệ

Ø  Hiện thực hóa, mở rộng nhận thức và đã nhận ra được bản chất tâm linh của con người.

Những người khát khao tâm linh, ban đầu sẽ bước vào “thời gian thực tập” ở giai đoạn Hành lang học hỏi. Cho đến khi đạt được điểm đạo lần đầu tiên, họ sẽ chuyển sang Hành lang của Trí Tuệ.

 

Hết chương 2. Còn tiếp...

(Chi tiết hơn về cấu tạo con người và các chiều kích của vũ trụ, xem bài  ở link http://orgonitehoangkim.com/nang-luong-ung-dung/con-nguoi-cau-tao-nhu-the-nao-va-xuat-phat-tu-dau.html )

 

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage