Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 9 - Linh Hồn -Phần 1

Vật chất là phương tiện cho sự biểu hiện của linh hồn trên cảnh giới này, cũng như trên cảnh giới cao hơn linh hồn phục vụ như một phương tiện biểu hiện của tinh thần. ... Djwhal Khul, qua sự dẫn kênh của Alice A. Bailey

Ngày đăng: 28-09-2018

633 lượt xem

Có nhiều cách để định nghĩa và hiểu về linh hồn. Để bắt đầu, người ta có thể nói linh hồn là người trung gian giữa phàm ngã đang đầu thai trên Trái Đất với Chân Thần hay tinh thần trên thiên đàng (monad or spirit in heaven). Đối với tất cả các hóa thân của một người cho đến cuộc điểm đạo thứ tư, linh hồn là người hướng dẫn và giáo viên của hóa thân phàm ngã. Tại cuộc điểm đạo thứ tư mà khi đó cơ thể của linh hồn hay thể căn nguyên-nhân quả được đốt cháy theo một cách huyền bí nào đó và linh hồn trở lại thành Chân Thần. Đó chính là mục đích và nhiệm vụ của tất cả các hóa thân phàm ngã xuyên suốt mọi thời đại. Chân Thần hay tinh thần lúc này sẽ trở thành người hướng dẫn và giáo viên cho linh hồn.

Vật chất là phương tiện cho sự biểu hiện của linh hồn trên cảnh giới này, cũng như trên cảnh giới cao hơn linh hồn phục vụ như một phương tiện biểu hiện của tinh thần. Linh hồn không phải là tinh thần lẫn vật chất, mà là sự liên quan giữa cả hai. Nó là liên kết trung gian giữa Thượng Đế và hình thể. Linh hồn mà một cái tên khác cho khía cạnh Christ – Thiên chúa.

Linh hồn cũng là đặc tính mà mỗi hình thể biểu hiện. Nó là chất liệu tinh tế để phân biệt với một yếu tố-thành phần khác. Trong vương quốc thực vật, nó xác định hoặc là một bông hoa hay một củ cà rốt trở sẽ biểu lộ. Linh hồn cũng phục vụ cùng chức năng như vậy trong vương quốc động vật. Mọi thứ đã được sáng tạo ra đều có linh hồn. Con người là linh hồn tự ý thức (self-conscious soul) trong mối quan hệ với linh hồn của tất cả mọi thứ. Nó là một phần không thể thiếu của linh hồn vũ trụ (the universal soul).

Làn sóng mới của tâm lý học trong tương lai cuối cùng sẽ thành công trong việc chứng minh sự tồn tại của linh hồn. Thật bi thảm rằng trong lĩnh vực tâm lý học, 98% các dạng tâm lý hiện nay được dạy không nhận ra trong giáo lý của họ về sự tồn tại của linh hồn hay tinh thần. Carl Jung, Abraham Maslow, và nhà tâm lý học người Ý Robert Assagioli là những người duy nhất tôi có thể nghĩ ra đầu tiên trong đầu tôi, họ là những người đã tích hợp khía cạnh này. Có một hình thức mới của tâm lý học được gọi là tâm lý học transpersonal mà cuối cùng sẽ cách mạng hóa tâm lý học truyền thống. (Đọc bất kỳ cuốn sách về tâm lý học linh hồn.)

(Trích dẫn thêm của người dịch về tâm lý transpersonal: Cận tâm lý hiện đại bao gồm tâm lý transpersonal: nghiên cứu các khía cạnh siêu việt hoặc tinh thần của tâm trí con người, và tâm lý phi thường: nghiên cứu niềm tin huyền bí và các sự kiện phi thường chủ quan trong các điều kiện tâm lý truyền thống. 
Thuật ngữ " tâm lý transpersonal " có nguồn gốc từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Từ tiếng Hy Lạp "tâm lý" bao gồm hai từ - «Psyche», có nghĩa là linh hồn, tinh thần, hơi thở và «Logos», tức là lý luận. Nó chỉ ra rằng ý nghĩa chính của từ "tâm lý": là "lời của linh hồn" hoặc "Lời của tinh thần". Từ "transpersonal" xuất phát từ Latin «trans» và «Persona», tức là "Thông qua", "thông qua" và "Mặt nạ". Vì vậy, nghĩa ban đầu của "tâm lý transpersonal" là "lời của linh hồn xuyên qua mặt nạ " William James, nhà tâm lý học là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ «transpersonal» (transpersonal) trong trường Đại học Harvard 1905 và ông được coi là nhà tâm lý học transpersonal đầu tiên với công trình "Đa dạng kinh nghiệm tôn giáo." Thuật ngữ "Cận tâm lý" (Cận tâm lý (parapsychology) - xuất phát từ tiếng Hy Lạp: παρ - Ý nghĩa "xung quanh", và tâm lý học) lần đầu tiên được đặt ra bởi nhà khoa học Đức, tiến sĩ triết học và nhà nghiên cứu nổi tiếng về tâm lý – đó là Max Dessuarom trong năm 1889. Tại thời điểm đó, từ này được hiểu là một lĩnh vực nghiên cứu, bây giờ gọi là môn tâm lý bệnh học.)

Quá trình tiếp xúc với linh hồn được bắt đầu khi một người khao khát lần đầu tiên được tiếp nhận các dấu ấn của linh hồn; thì sau đó ngày càng nhiều linh hồn được phép để kiểm soát bộ ba phàm ngã-phàm ngã tam phân (threefold personality). Cuối cùng sự nhận diện hoàn toàn với linh hồn đạt được ở cuộc điểm đạo lần thứ 3, được gọi là sự hợp nhất linh hồn (the soul merge.)

Một khía cạnh rất thú vị khác đối với linh hồn hay cái tôi cao hơn là linh hồn không thực sự chú ý nhiều đến hóa thân phàm ngã cho tới khi hóa thân phàm ngã bắt đầu chú ý tới các vấn đề tâm linh. Linh hồn bận rộn với thiền định và các vấn đề phụng sự khác. Một khi hóa thân phàm ngã thể hiện sự quan tâm, linh hồn bắt đầu có một vai trò rất tích cực. Ý tưởng tương tự cũng có thể áp dụng cho Chân Thần trong sự chú ý tới linh hồn. Chân Thần không chú ý nhiều tới linh hồn cho đến khi sau cuộc điểm đạo thứ ba khi sự tiếp xúc với Chân Thần bắt đầu diễn ra.

Bảng sau đây đưa ra một bản tóm tắt của Chân Thần, linh hồn và phàm ngã.

       Chân Thần – Monad      

Linh Hồn – Soul

Phàm Ngã – Personality

Cha – Father

ConSon

Mẹ - Mother

Tinh Thần – Spirit

Ý thứcConsciousness

Cơ thể - Body

Sự Sống – Life

Chân ngãEgo

Hình thể - Form

Cái Tôi Thiêng Liêng – Divine Self

Cái Tôi cao hơnHigher Self

Cái tôi thấp hơnLower Self

Tinh Thần – Spirit

Cá tính - Individuality

Cái tôi cá nhân – Personal Self

Điểm – The Point

Tam nguyên – The Triad

Bộ tứ - The Quaternary

Chân Thần - Monad

Thái dương Thiên ThầnSolar Angel

Đấng mặt trăngLunar Lords

 

Linh hồn cũng có thể được định nghĩa là lực hấp dẫn của vũ trụ vật lý được tạo ra để giữ tất cả các hình thể với nhau để Thượng Đế có thể biểu lộ và thể hiện chính Ngài qua chúng. Cơ thể vật lý, tình cảm, và trí là những trang phục của linh hồn. Sau đó trong quá trình tiến hóa chúng sẽ trở thành trang phục cho tinh thần của Chân Thần.

Linh hồn cũng có thể được mô tả là nhân tố ý thức trong tất cả mọi hình thể. Hiện tượng “cái chết của ngôi nhà” xảy ra khi linh hồn và/hoặc linh hồn mở rộng mới quyết định không ở trong cơ thể vật lý nữa và rời đi. Khi linh hồn mở rộng rời đi, cơ thể vật lý sẽ chết. Do đó linh hồn là cái cảm thấy, ghi nhận ý thức, hút và đẩy, và duy trì tất cả các hình thể hoạt động.

Linh hồn có thể được mô tả như là đứa trẻ của Cha Thượng Đế và Mẹ Trái Đất - là người mà đã đến Trái Đất để tiết lộ bản chất tự nhiên của Thượng Đế là tình yêu. Linh hồn cũng có thể được mô tả nhà là nguồn gốc của trí tuệ mà sinh sống trong tất cả các hình thể. Trong vương quốc loài người, sự biểu lộ này thể hiện như là tâm trí và ý thức tinh thần mà biểu lộ ra sức mạnh để phân tích, phân biệt và tự ý thức.

Nó cũng rất quan trọng để hiểu rằng linh hồn và cái tôi cao hơn đang ở trong trạng thái tiến hóa. Tôi muốn nói rõ ràng ở đây khi tôi nói về linh hồn, tôi phân biệt nó với hóa thân phàm ngã trên Trái Đất mà được gọi là linh hồn mở rộng. Linh hồn hay cái tôi cao hơn, ở cấp độ của nó, cũng đang ở trong quá trình học hỏi và phát triển. Không phải tất cả các linh hồn hay cái tôi cao hơn đều ở cùng một cấp độ của sự tiến hóa. Một trong những con đường chính mà một linh hồn tiến hóa thông qua những gì mà các phần linh hồn mở rộng làm trong các lần hóa thân vào thế giới vật chất của chúng.

Tôi đã có một nhận thức sai lầm trong một khoảng thời gian dài khi nghĩ rằng linh hồn hay cái tôi cao hơn là hoàn hảo. Không phải như vậy. Nó có nhiều sự tiến hóa hơn so với hóa thân phàm ngã, nhưng nó cũng chỉ đang tiến hóa như chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra ở cấp độ của Chân Thần. Tất cả các Chân Thần cũng không ở cùng một cấp độ tiến hóa. Một vài thì có nhiều sự tiến hóa cao hơn so với những Chân Thần khác. Điều này một lần nữa, lại là công việc to lớn mà 12 linh hồn của nó và 144 phần linh hồn mở rộng đã làm trong tất cả các kiếp đầu thai của chúng. Điều quan trọng có thể thấy ở đây đó là chúng ta phụ thuộc vào sự hướng dẫn của linh hồn và chân thần, và chân thần, linh hồn cũng phụ thuộc vào chúng ta.

Công việc của người tầm đạo là học hỏi để thấy chính bản thân mình như là một linh hồn và sau đó trong quá trình điểm đạo để thấy chính bản thân mình là Chân Thần, hay là Thượng Đế trong hiện thân. Để biểu hiện được điều này một cách hoàn toàn thì điều thiết yếu là học cách để thấy được điều này trong những người khác. Những gì mà một người thấy ở người khác chỉ là tấm gương phản chiếu những sự thật mà người đó đang có ở bên trong chính họ.

Linh Hồn Của Nhân Loại

Các dấu hiệu cho thấy linh hồn của nhân loại đang được đánh thức có thể được nhìn thấy trong các sự kiện sau đây trong xã hội của chúng ta:

  1. Sự phát triển của xã hội, các tổ chức và phong trào quần chúng để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho nhân loại.
  2. Sự quan tâm ngày càng tăng của số lượng lớn người dân về phúc lợi chung.
  3. Sự quan tâm lớn trong hoạt động nhân đạo và từ thiền.
  4. Các nỗ lực lớn lao để giáo dục trẻ em ở tất cả các quốc gia với một mức độ chưa từng đạt được trước đây.
  5. Sự công nhận ngày càng tăng đó là người dân ngày càng trở thành một nhân tố chính yếu trong các vấn đề của thế giới.

 

Sự Chiếm Hữu Các Cơ Thể Bởi Linh Hồn

Một điều thường không được hiểu rõ đó là linh hồn chiếm hữu các cơ thể vật lý, tình cảm, trí trong một quá trình chậm và dần dần. Linh hồn đi vào cơ thể ngay trước khi sinh hoặc ngay sau khi sinh. Djwhal Khul (DK) đã nói rằng nó thường nằm giữa khoảng năm thứ 4 và năm thứ 7 khi mà linh hồn tạo nên một sự tiếp xúc với bộ não vật lý của đứa trẻ. Linh hồn chiếm hữu hay nắm giữ cơ thể cảm dục astral giữa độ tuổi 7 và 14. Linh hồn chiếm hữu cơ thể trí giữa độ tuổi 21 và 25. Sự tiếp xúc với linh hồn thường xảy ra giữa độ tuổi 35 và 45. Tiềm năng để tiếp xúc với Chân Thần bắt đầu sau khi linh hồn đã trải qua cuộc điểm đạo thứ 3. Tuy nhiên quá trình này có thể được tăng tốc một cách từ từ. Đây là cách mà DK đã mô tả nó trong các tài liệu của Alice Bailey.

Các Linh Hồn Già

Tất cả các chân thần hay các tia lửa tinh thần được cá thể hóa đã được tạo ra trong sự khởi đầu ở cùng một thời điểm. Theo nghĩa này, tất cả các chân thần đều cùng một độ tuổi. Thuật ngữ “linh hồn già – old soul” đề cập tới bao nhiêu kiếp sống mà một linh hồn đã nhập thể hay đầu thai vào thế giới vật chất. DK đã nói rằng linh hồn trung bình, với tất cả 12 sự cá thể hóa hay các linh hồn mở rộng của nó, đã có khoảng 2000 kiếp.

Các linh hồn già hơn có khoảng 2500 hoặc thậm chí 3000 kiếp.

Đặc Tính Của Linh Hồn

Tình yêu vô điều kiện - Unconditional love, tính bao hàm-toàn diện - inclusiveness, vui sướng - joy, hạnh phúc- happiness, khả năng ở một mình – the ability to be alone, sự thanh thản Thiêng Liêng -Divine indifference, vô ngã - impersonality, không dính mắc - detachment, tự do - freedom, thanh bình - serenity, tĩnh lặng bên trong - inner calm, trách nhiệm – responsibility, trí tuệ - wisdom, và trực giác – intuition là tất cả các đặc tính của linh hồn.

Đây là những phẩm chất được mô tả bởi Djwhal Khul trong tài liệu của Alice Bailey. Djwhal tạo ra một sự khác biệt rất thú vị giữa hạnh phúc – happiness, vui sướng – joy, và cực lạc – bliss. Ông nói rằng hạnh phúc là một phản ứng của phàm ngã. Vui sướng là một đặc tính của linh hồn. Cực lạc là một đặc tính của “sự chuộc tội” với chân thần (Bliss is a quality of at-one-ment with the monad.)

Ánh Sáng Của Linh Hồn

Sự chú ý của một Vị Thầy-Chân Sư bị thu hút tới hóa thân phàm ngã bởi độ sáng chói của Ánh Sáng ngự trị bên trong của cá nhân đó. Khi Ánh Sáng này đã đạt tới một cường độ nào đó, hào quang có một tông độ màu sắc nào đó, và tốc độ rung động toàn thể ở một mức đo lường cụ thể nào đó, vị Thầy sẽ đến. Sự lựa chọn học trò của vị Thầy-Chân Sư được quản lý bởi nghiệp quá khứ, sự kết hợp đã có trước đó, và tia (ray) mà trên đó hóa thân phàm ngã được tìm thấy.

Linh Hồn Và Cấp Bậc (The Soul And The Hierarchy)

Cấp bậc tinh thần – The Spiritual Hierarchy về cơ bản là thế giới của các linh hồn. Trong mối liên quan với linh hồn, có ba loại cấp bậc làm việc đó là:

  1. Linh hồn (Souls): Các điểm đạo đồ là người mà đã có 4 lần điểm đạo và là người mà cơ thể của linh hồn hay thể căn nguyên-nhân quả (the causal body) đã được phá hủy. Họ là những người trông coi kế hoạch - the custodian of the Plan.
  2. Linh hồn đã nhập thể vào phàm ngã (Soul-infused personalities): Những người đệ tử và các điểm đạo đồ đã trải qua ba lần điểm đạo mà các linh hồn làm việc để thực hiện kế hoạch – thiên cơ (the souls work in the carrying out of the Plan.)
  3. Người tầm đạo thông minh (Intelligent aspirants): là những người mà linh hồn chưa nhập vào phàm ngã nhưng họ đã nhận ra Kế Hoạch Thiêng Liêng (The Divine Plan) và tìm kiếm sự an lạc cùng với những bạn đồng hành của họ.

 

Những Giai Đoạn Đầu Trong Sự Tiến Hóa Của Các Hóa Thân Phàm Ngã

Trạng thái đầu tiên của sự tiến hóa bao gồm việc mở tuyến đường liên lạc từ phàm ngã tới linh hồn để linh hồn có thể khẳng định bản thân nó ngày càng tăng thông qua phàm ngã. Khi phần mở rộng linh hồn phát triển, cuối cùng linh hồn có thể hoàn toàn thống trị và kiểm soát phàm ngã để nó sẽ không có tư tưởng hay ý chí riêng biệt.

Người hoàn toàn chưa được huấn luyện trên Trái đất thực tế không có liên lạc với linh hồn. Bất cứ ai từng xem tin tức hoặc quan sát mọi người trên thế giới đều phải tự hỏi làm thế nào họ có thể làm những điều khủng khiếp mà họ đang làm. Đây là một phần lý do tại sao. Họ không có liên hệ với linh hồn, do đó họ được điều hành bởi phàm ngã hay bản ngã tiêu cực. Họ bị cắt đứt khỏi trực giác, lương tâm, và ý muốn làm điều tốt lành và yêu thương, mà là hiện thân của linh hồn. Nó là sự tiến hóa của phàm ngã để học hỏi cho mục đích duy nhất là biểu lộ linh hồn, cũng như sự tiến hóa của linh hồn duy nhất để biểu lộ chân thần. Phần mở rộng linh hồn chưa phát triển hay còn đang trong hóa thân phàm ngã, quên đi mối liên hệ này với linh hồn của mình và cảm thấy khá độc lập và tách biệt.

Linh hồn liên quan tới vòng xoáy công việc, hoạt động của nó trên cảnh giới mà nó thuộc về. Nếu một người ước muốn thu hút sự chú ý của nó, người đó phải chứng minh cho linh hồn thấy rằng họ có thể sử dụng phàm ngã một cách có ích với nó. Linh hồn biết được một phần nào đó trong sự tiến hóa của nó chỉ có thể đạt được thông qua các hóa thân phàm ngã của nó trên Trái Đất. Nếu nó nhìn nhiều nhiều lần vào một phàm ngã trên Trái Đất mà chỉ thấy các phần linh hồn mở rộng đó bị lấp đầy bởi thể cảm dục với các cảm xúc tiêu cực, và cơ thể trí chỉ quan tâm tới tiền bạc, quyền lực, chủ nghĩa hưởng thụ, và truyền hình. Thì sẽ không khó khăn để thấy rằng linh hồn có thể không quan tâm và nó dành sự tập trung cho 1 phần khác trong 11 phần linh hồn mở rộng còn lại.

Linh hồn trên cảnh giới của nó mà muốn mở rộng phát triển chính nó thì không thể biểu lộ hoàn toàn nó thông qua chỉ một trong những phần linh hồn mở rộng của nó. Một sự liên quan tương tự, chân thần trên cảnh giới của nó cũng không thể biểu lộ hoàn toàn thông qua chỉ một linh hồn.

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage