Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 6 - Glamour , Maya , Illusion (Ảo Giác, Ảo Ảnh, Ảo Tưởng) -Phần 1

(Chú thích: Delusion –tạm dịch là huyễn cảm, với ý nghĩa dùng để mô tả chung đặc tính là ảo, là không thật, che lấp và làm méo mó sự thật, làm chúng ta không nhận thấy sự vật đúng bản chất của nó, như cái mà nó vốn là, thông thường chúng ta ghi nhận sự vật hiện tượng dưới “lăng kính/ thông tin đã được chế biến” bởi thể cảm dục, thể trí, thể sinh lực/điện từ trường/dĩ thái/Etheric)

Ngày đăng: 04-07-2018

580 lượt xem

Trong chương trước tôi đã nói rất nhiều về sự khác nhau giữa tư tưởng của bản ngã và tinh thần hay tư tưởng của linh hồn. Trong cuốn sách của DK mang tên “Glamour, A World Problem – Huyễn cảm, một vấn đề của thế giới”, Ngài đã phân chia các mức độ của huyễn cảm thành ba loại. Đó là huyễn cảm trên cảnh giới Astral hay cảnh giới cảm giục/cảm xúc/cõi vía, Cảnh giới cõi trí, và cảnh giới Etheric (nhiều sách khác gọi là cảnh dĩ thái). Mỗi cảnh giới này có một hình thái đặc trưng riêng biệt của huyễn cảm đại diện cho cảnh giới đó, và mỗi huyễn cảm này lại có một phương pháp diệt trừ đặc trưng độc nhất của nó.

Hình thái huyễn cảm (The form of delusion) trên cảnh giới Astral hay cảnh giới cảm giục được gọi là Glamour – tạm dịch là Ảo Giác. Hình thái huyễn cảm trên cảnh giới trí được gọi là Illusion – tạm dịch là Ảo Ảnh. Hình thái huyễn cảm trên cảnh giới Etheric được gọi là Maya – tạm dịch là Ảo tưởng.

Phương pháp diệt trừ trên cảnh giới Astral được DK gọi là illumination – chiếu sáng. Phương pháp diệt trừ trên cảnh giới trí được DK gọi là Intuition - trực giác. Phương pháp diệt trừ ảo tưởng trên cảnh giới Etheric được gọi là Inspiration – hơi thở hít vào.

“Người ở trên ngưỡng cửa” là thuật ngữ mà đức DK sử dụng để mô tả tổng số tất cả các huyễn cảm của phàm ngã trên 3 cấp độ mà y không bị chi phối và khuất phục trước khi cuộc điểm đạo có thể xảy ra. Người ở trên ngưỡng cửa là tất cả những ai tách rời bản thân mình với cái tôi cao hơn của chính họ. Đó là tổng các mạnh lực thấp của tự nhiên trước đó để chiếu sáng – Illumination, trực giác – Intuition, cảm hứng - Inspriation và điểm đạo - Initiation.

“Thiên thần hiện diện” là thuật ngữ mà đức DK sử dụng để mô tả bản thể tâm linh của chúng ta. Thiên thần hiện diện và người ở trên ngưỡng cửa là đứng mặt đối mặt với nhau trong sự phân tranh. Khi người ở trên ngưỡng cửa trở nên được chinh phục và làm chủ nó cuối cùng sẽ tan rã trong ánh sáng vinh quang chói lọi tỏa ra từ thiên thần hiện diện.

Sơ đồ dưới đây tóm tắt các nguyên tắc đã đề cập ở trên.

Cảnh giới

Tên gọi

Phương pháp

Etheric – Phách/Sinh lực/dĩ thái

Maya - Ảo tưởng

Inspriation – Cảm hứng

Astral – Vía/Cảm xúc

Glamour - Ảo giác

Illumination - Sự khai sáng

Mental - Trí

Illusion - Ảo ảnh

Intution – Trực giác

Physical Brain Consciousnes – Nhận thức của bộ nào vật lý

The dweller on Threshold -  Người đứng trên Ngưỡng Cửa

The Angel of the Presence - Thiên thần hiện diện

 

*** Vấn đề huyễn cảm trong mối quan hệ với các giống dân chính

Bước thứ hai trong sự hiểu biết về vấn đề này là nó có cùng một nguyên tắc tương tự khi áp dụng vào các giống dân chính trên hành tinh này. Giống dân chính Lemuria có bài học chính là hòa hợp với thể vật lý. Họ cần làm chủ được thể vật lý. Vấn đề mà họ cần vượt qua đó là Ảo tưởng – Maya. Các năng lượng Etheric (điện từ trường/dĩ thái) là có kết nối một cách mật thiết với cảnh giới vật lý. Cơ thể Etheric là cơ thể năng lượng của thể vật lý, hay nói cách khác thể vật lý được xây dựng nên từ bộ khung làm nên từ chất liệu Etheric - thể sinh lực, nhờ thể này mà năng lượng sống luân chuyển đi toàn cơ thể để nuôi sống cơ thể.

Hình ảnh minh họa thể Etheric – thể sinh lực – thể phách.

Giống dân chính Atlantis có bài học chính là hòa hợp với thể Astral (Thể vía/thể cảm giục), họ cần làm chủ được thể cảm xúc/cảm giục này. Bài học chính mà giống dân này cần vượt qua đó là Glamour - Ảo Cảm. Giống dân chính Aryan, là chúng ta hiện nay, là hòa hợp với thể trí, họ cần làm chủ được thể trí này, do đó bài học chính cần vượt qua đó là illusion - Ảo Ảnh.

Phương pháp Yoga của giống dân Lemuria là Hatha Yoga, và họ đã hoàn thành ở cuộc điểm đạo đầu tiên. Yoga của giống dân Atlantis là Bhakti Yoga và họ đã hoàn thành ở cuộc điểm đạo thứ hai. Phương pháp Yoga của giống dân Aryan là Raja yoga, và họ sẽ hoàn thành ở cuộc điểm đạo thứ ba.

Biểu đồ tổng quan về những thông tin đã đề cập bên trên:

Giống dân

Vấn đề

Yoga

Mục tiêu

 

 

 

Lemurian

 

 

 

Ảo ảnh - Maya

Hatha Yoga:

Dành cho người tầm đạo

Cuộc điểm đạo đầu tiên

Laya Yoga:

Dành cho người đệ tự

Cảm hứng

 

 

Atlantean

 

 

Ảo cảm - Glamour

Bhakti Yoga:

Dành cho người tầm đạo

Cuộc điểm đạo thứ hai

Raja Yoga:

Dành cho người đệ tử

Sự khai sáng

Aryan

Ảo tưởng - illusion

Raja Yoga:

Dành cho người tầm đạo

Cuộc điểm đạo thứ ba

Agni hay Ashtanga Yoga:

Dành cho người đệ tử

Trực giác

Giống dân trong tương lai: Meruvian

Không có

Ashtange

Cuộc điểm đạo thứ tư

Agni Yoga

Thoát khỏi vòng luân hồi

Giống dân trong tương lai tiếp theo : Paradisian

Không có

Chưa được biết tới

Cuộc điểm đạo thứ năm

 

Ảo cảm – Glamour

Ảo cảm là đặc tính của cảnh giới cảm giục Astral và nó mạnh mẽ hơn so với ảo tưởng – illusion bởi vì hơn 50% dân chúng sống chủ yếu theo cảm xúc của họ. Ảo giác che đậy sự thật đằng sau màn sương mù và màn sương  của cảm giác, cảm xúc này lại tác động lên ý thức của nạn nhân. Ảo cảm là một trong những cách chính mà nhóm “Dark Brotherhood – Những anh em Tối” (Mang nghĩa đối lập với The Great White Brotherhood – Những anh em Trắng Cao Cả, Thánh Đoàn, Hội Đồng Chân Sư.) đang cố gắng sử dụng một cách mạnh mẽ để cản trở những người tầm đạo ra khỏi con đường tâm linh.

Khi bạn thấy mình phản ứng với những lời chỉ trích, sự tách biệt, niềm tự hào, đó là các dấu hiệu cho thấy Ảo cảm đang chiếm giữ bạn. Khi người tầm đạo có thể tự do khỏi các đặc tính của Ảo cảm, khi đó họ đang trên con đường làm tiêu tan và buông bỏ được Ảo Cảm. Cách tốt nhất để làm tiêu tan ảo cảm hoạt động như một kênh dẫn thuần khiết cho năng lượng của linh hồn. Điều này được thực hiện bằng cách giữ một thái độ tâm linh trong cuộc sống thay vì thái độ của bản ngã.

Một người đang bị chi phối bởi ảo cảm cần phải học để trở nên phân cực hơn hay đồng nhất vào thể trí của họ. Khi một người vượt qua sự đồng nhất bản thân với thể cảm giục, họ kết thúc chuyến du hành của bản thân trên chiếc tàu lượn cảm xúc. Đức DK đã gọi ảo cảm cảm xúc/tâm trí này là các mặt đối lập.

Khi một người phát triển thể trí để trở nên có tính phân biện hơn, họ đang phát triển theo con đường trung đạo hay tâm trí bình thản, điềm đạm. Người đệ tử cần học hỏi cách đúng đắn để phát triển bản thân trở nên đồng điệu với linh hồn hồn của họ, và khi đó kết quả sẽ là ánh sáng được gia tăng và nó sẽ làm cho ánh sáng rọi vào tâm trí và ý thức của bộ não. Điều này là một sự trợ giúp hết sức to lớn trong việc phát triển nhận thức tâm linh, trái ngược với nhận nhức của bản ngã về thực tại.

Ảo cảm ngăn cản một người nhìn thấy cuộc sống một cách thực sự, rõ ràng, và các tình cảnh xung quanh chính bản thân họ như họ thực sự là. Cảm xúc là thứ có thể bị chi phối bởi diện mạo bên ngoài và quên đi cái tiềm ẩn bên trong đang bi che mờ bởi diện mạo bên ngoài. Trong thời Lemurian, ảo cảm và ảo tưởng không có sự liên quan tới họ bởi vì giống dân gốc này chỉ phát triển duy nhất để hòa hợp với thể vật lý. Với nhân loại ngày nay thì hai điều này liên quan và chi phối mạnh mẽ hơn.

Ảo cảm bắt đầu phát triển ở thời kỳ người Atlantis. Có một điều thú vị khi biết rằng các vương quốc khác của thiên nhiên là tương đối tự do khỏi ảo cảm và ảo tưởng.

Trên bình diện thế giới, Đức Phật và 900 vị la hán của mình (đệ tử đã có 4 lần điểm đạo) đã tạo ra tiếng chuông mạnh mẽ đầu tiên đánh tan đi ảo cảm của thế gian khi Đức Phật giảng dạy về 4 chân lý quý báu. Đức Jesus đánh tiếng chuông thứ hai với bài giảng dạy của mình về trách nhiệm cá nhân và tình huynh đệ. Tiếng chuông thứ ba hiện nay đang được đánh bởi nhóm những người phụng sự thế gian mới đang hành động dưới sự chỉ hướng dẫn của đức Christ và các môn đồ của mình.

 

Mỗi sinh mệnh con người không chỉ phải giải quyết ảo cảm của riêng họ mà còn với cả ảo cảm của gia đình, ảo cảm của quốc gia và ảo cảm của loài người như một tổng thể. Ảo cảm gia đình liên quan tới “cuộc sống mong ước” của gia đình cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ảo cảm của quốc gia là tổng số cuộc sống mong ước của cả quốc gia đó. Ảo cảm của loài người là tổng số tất cả các ảo cảm của loài người kết hợp lại trong ý thức hay tâm trí.

Người đệ tử muốn làm tiêu tan đi ảo cảm phải thực hiện hai điều sau.

1. Họ phải đứng vững vàng trong thể tâm linh của mình.

2. Họ phải giữ tâm trí cố định trong ánh sáng.

Điều này có nghĩa giữ ý thức và tâm trí của bạn luôn luôn ở trạng thái ý thức rung động cao của Thượng Đế, linh hồn hay cái tôi cao hơn, trực giác tâm linh của bạn. Không có bất cứ điều gì xảy ra mà không biết và không cho phép nó xảy ra.

Những loại ảo cảm mà đang chi phối nhân loại đó là:

1. Ảo cảm về vật chất – Điều này liên quan đến chủ nghĩa vật chất, xác định mọi thứ dựa trên tính vật chất. Mong muốn tham lam chiếm hữu tài sản, tiền bạc.

2. Ảo cảm về tình cảm – Tình yêu giả tạo được dựa trên sự ràng buộc, lệ thuộc và thói nghiện yêu hay được yêu.

3. Ảo cảm của các cặp đối lập – Người đệ tử đu qua đu lại giữa hai mặt đối lập mà không ở trạng thái tâm trí sáng suốt bình thản, cân bằng, không phân cực. Tư tưởng phải được duy trì ở trạng thái bình thản, cân bằng, không phân cực ngay cả khi bạn có thuận lợi hay thua lỗ, vui sướng hay đau đớn, ốm đau hay khỏe mạnh, chiến thắng hay thất bại, được ca ngợi hay bị phê bình. Ảo cảm này liên quan rất nhiều đến việc buông bỏ sự dính mắc, chấp trước. Nếu bạn không bị dính mắc với các điều đó hay với người nào đó bạn sẽ không phải chịu đựng hay trải nghiệm đau đớn.

4. Ảo cảm về sùng bái – Ở đó những người cuồng nhiệt chạy theo hình thức, phong cách nào đó một cách cực đoan.

5. Ảo cảm về đường đạo - Ảo cảm về chính bản thân con đường tâm linh. Một ví dụ trong trường hợp này là khả năng có thể được làm việc cùng với các Chân Sư Thăng Thiên từ một quan điểm của bản ngã, để thể hiện mình là có giá trị hơn người khác, là người đặc biệt…

Do đó điều quan trọng cần hiểu rằng phương pháp làm tiêu tan đi ảo cảm đó là sự khai sáng – giác ngộ. Nếu bạn cố gắng để xua đuổi đi ảo cảm bằng trực giác hay cảm hứng thì nó sẽ không hoạt động. Chỉ bằng tâm trí được khai sáng hay tư tưởng Christ mới giúp làm tiêu tan đi ảo cảm. Ảo cảm ở cảnh giới Astral/Cảm giục/ Trung giới cần phải sử dụng tâm trí được khai sáng để vượt qua nó, cũng như với Ảo Tưởng ở cảnh giới Trí cần phải sử dụng ở một cấp độ bên trên nữa đó là Trực Giác. Đối với ảo cảm cõi cảm giục Astral điều cần thiết là phải sử dụng tư duy một cách đúng đắn với sự phụng sự của linh hồn như người hướng dẫn. Điều này đạt được thông qua phân tích đúng đắn, trí phân biện-xét đoán, tư duy đúng.

Dưới đây là một vài ví dụ về những ảo cảm phổ biến của bảy cung khác nhau được giải thích bởi đức DK thông qua cuốn sách của Alice Bailey mang tên “Ảo cảm, một vấn đề của thế giới – Glamour, A World Problem”.

Cung 1

Ø Ảo cảm về sức khỏe vật lý

Ø Ảo cảm về sức hấp dẫn của bản thân.

Ø Ảo cảm về tự cho mình là trung tâm và sức mạnh của bản thân.

Ø Ảo cảm về “Một người là trung tâm”.

Ø Ảo cảm về tham vọng cá nhân ích kỷ.

Ø Ảo cảm về quyền cai trị, độc tài trị và thao túng rộng lớn.

Ø Ảo cảm về vận mệnh ích kỷ, quyền lợi thần thánh mà các vị vua con người đòi hỏi.

Ø Ảo cảm về sự hủy diệt.

Ø Ảo cảm về sự tách biệt, cô đơn, sự xa cách.

Ø Ảo cảm về ý đồng quan điểm với người khác hay cả nhóm người.

Cung 2

Ø Ảo cảm về tình yêu và được yêu.

Ø Ảo cảm về sự nổi tiếng.

Ø Ảo cảm về trí tuệ của bản thân.

Ø Ảo cảm về trách nhiệm ích kỷ.

Ø Ảo cảm về hiểu biết quá đầy đủ dẫn tới phủ nhận các hành động đúng đắn.

Ø Ảo cảm về tình thương với bản thân mình, là loại ảo cảm cơ bản của cung này.

Ø Ảo cảm về vị cứu thế nào đó trong các tôn giáo trên thế giới và thế giới phải cần.

Ø Ảo cảm về nỗi sợ hãi dựa trên sự nhạy cảm bất thường.

Ø Ảo cảm về sự hy sinh.

Ø Ảo cảm về lòng rộng lượng của bản thân.

Ø Ảo cảm về sự tự mãn.

Ø Ảo cảm về phụng sự mang tính ích kỷ.

Cung 3

Ø Ảo cảm mình là người bận rộn.

Ø Ảo cảm về sự hợp tác với kế hoạch của một cá nhân và không theo kế hoạch của cả nhóm.

Ø Ảo cảm về kế hoạch hành động.

Ø Ảo cảm về công việc sáng tạo – không có động lực thực sự.

Ø Ảo cảm về những ý định tốt đẹp mà bản chất lại mang tính ích kỷ.

Ø Ảo cảm như mình là “Con nhện ở giữa trung tâm của mạng nhện”.

Ø Ảo cảm về “Thượng đế là ở bên trong cỗ máy nào đó”.

Ø Ảo cảm của không ngay thẳng và sự thao túng liên tục.

Ø Ảo cảm cho rằng bản thân là quan trọng, đứng từ quan điểm của kiến thức và tính hiệu quả.

 

Cung 4

Ø Ảo cảm về sự hài hòa, nhằm mục đích thoải mái cá nhân và sự hài lòng.

Ø Ảo cảm của chiến tranh

Ø Ảo cảm của xung đột, với mục tiêu áp đặt sự công bằng và hòa bình.

Ø Ảo cảm của quan điểm nghệ thuật mơ hồ.

Ø Ảo cảm của nhận thức tâm linh thay vì trực giác.

Ø Ảo cảm của nhận thức âm nhạc.

Ø Ảo cảm của các cặp đối lập, theo nghĩa cao hơn.

Cung 5

Ø Ảo cảm của tính vật chất hay sự nhấn mạnh thái quá vào hình thức.

Ø Ảo cảm của khả năng hiểu biết, trí tuệ.

Ø Ảo cảm của kiến thức và sự định rõ.

Ø Ảo cảm về sự chắc chắn, dựa trên một quan điểm hạn chế.

Ø Ảo cảm về hình thức che đậy đi thực tại.

Ø Ảo của của tính tổ chức.

Ø Ảo cảm về bề ngoài, che dấu đi bên trong, nội tâm.

Cung 6

Ø Ảo cảm của sự thành tâm.

Ø Ảo cảm về sự dính mắc với hình thức và con người.

Ø Ảo cảm của chủ nghĩa lý tưởng.

Ø Ảo cảm của lòng trung thành, của tín ngưỡng.

Ø Ảo cảm về sự phản hồi của cảm xúc.

Ø Ảo cảm của sự thùy mị, đa cảm.

Ø Ảo cảm của các mặt đối lập thấp hơn.

Ø Ảo cảm về Đấng Cứu Thế và Huấn Sư Thế Gian.

Ø Ảo cảm của tầm nhìn chi tiết, tỉ mỉ.

Ø Ảo cảm của sự cuồng tín, cuồng nhiệt.

Cung 7

Ø Ảo cảm của công việc huyền bí.

Ø Ảo cảm về sức mạnh của thế lực ngầm.

Ø Ảo của của những điều được mang đến bởi sự kết hợp với nhau.

Ø Ảo cảm của cơ thể vật lý.

Ø Ảo cảm của những điều huyền bí và bí mật.

Ø Ảo cảm của sự huyền bí của tình dục.

Ø Ảo cảm về các mãnh lực biểu lộ đang xuất hiện.

 

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage