Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 11 -Sự Tái Lâm Của Đức Christ Và Sự Hiển Hộ Của Thánh Đoàn - Phần 2

Một Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Hơn Nữa

Ngày đăng: 28-09-2018

343 lượt xem

Nếu những điều kiện chưa đáp ứng được để đức Di Lặc-Maitreya có thể tới, thì một chuỗi sự kiện thậm chí còn phi thường hơn cũng đang xảy ra trên hành tinh này. Hai thực thể vũ trụ hiện nay đang bổ xung thêm các nguồn năng lượng và sức mạnh vô cùng khổng lồ tới đức Maitreya. Hai thực thể vũ trụ này có danh xưng là “Tinh Thần của Hòa Bình - the Spirit of Peace và Sự Cân Bằng - Equilibrium” và “Hóa thân của Đấng Toàn Năng- Avatar of Synthesis”. Hai sinh mệnh này đang phủ bóng đức Maitreya theo cùng một cách mà đức Maitreya đã từng phủ bóng đức Jesus 2000 năm trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên hành tinh này chúng ta đang được tương tác với Chân Sư Thăng Thiên Vũ Trụ - Cosmic Ascended Masters, không còn là chỉ với Chân Sư Thăng Thiên của Hành Tinh. Ngoài ra, Đức Phật cũng đang thêm trí tuệ vũ trụ của mình vào đức Maitreya. Ba sinh mệnh vũ trụ vĩ đại này hình thành một tam giác của năng lượng mà đức Christ dẫn truyền tới chúng ta.

Đức Sai Baba.

Hơn nữa, ở Ấn Độ đức Thánh Thiện (Holiness) đang sống ở đó, chính là đức Sai Baba. Đức Saibaba là đức Christ vũ trụ (Cosmic Christ) hóa thân trên hành tinh này, trong khi đó đức Maitreya-Di Lặc là đức Christ của Hành Tinh. Đức Sai Baba, đấng Christ Vũ Trụ, là hóa thân của cả Brahma (Phạm Thiên, Đấng Sáng Tạo trong kinh điển của Ấn Độ Giáo-Hindu), Vishu (Đấng Bảo Hộ) và Shiva (Đấng Hủy Diệt), sống trong cùng một cơ thể. Anh ấy là một Đấng Hóa Thân hoàn toàn của Thượng Đế trong biểu lộ (a totally God- realized Avatar). Anh ấy đã được đề cập đến như là một quan nhiếp chính tâm linh từ bên ngoài Thiên Hà này với sứ mệnh phụng sự để giải cứu hành tinh này khỏi sự hủy diệt và để giúp đưa hành tinh này tiến nhập vào thời đại mới. Tại thời điểm này tôi sẽ không nói thêm gì về Sathya Sai Baba vì tôi đã dành riêng chương tiếp theo cho anh ấy. Đọc chương đó và tôi đảm bảo với bạn rằng cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Sự vinh quang, huy hoàng từ sinh mệnh và bản chất của anh ấy khó có thể diễn tả được thành lời. Thực tế là đức Maitreya-Di Lặc, đức “Tinh Thần của Hòa Bình và Sự Cân Bằng” và đức “Hóa thân của Đấng Toàn Năng- Avatar of Synthesis” và đức Sai Baba đều là những tâm trí hết sức phi phàm. Tôi rất hạnh phúc để nói như vậy nhưng sự thực còn thậm chí hơn thế nữa.

 

Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn

Nếu những gì tôi đã đề cập từ trước tới nay chưa đủ kinh ngạc thì trên hành tinh này giờ đây có 40 thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn đến từ cõi giới tinh thần và đã hiển lộ chính họ cùng với đức Maitreya để giúp đỡ và hỗ trợ công việc của anh ấy. Mười người trong số những chân sư này, theo lời Djwhal Khul đã nói với chúng ta, thực sự đã vật chất hóa cơ thể vật chất của mình như đức Maitreya đã làm. Mười hoặc mười năm vị chân sư khác đang phủ bóng các đệ tự và điểm đạo đồ của mình như khi xưa đức Maitreya đã làm với đức Jesus. Mười hoặc mười năm chân sư khác đã đầu thai vào những em bé và đang lớn lên hoặc đã trưởng thành rồi.

Một trong những chân sư này được gọi là John of Penial, mặc dù đó không phải là tên thật của anh ấy. Anh ấy là hóa thân của John of the Beloved, là đệ tử của đức Jesus người đã thăng lên trong kiếp sống đó. Anh ấy là hóa thân của Chân Sư Kuthumi; anh ấy ở trên hành tinh này như là một khía cạnh của Chân Sư Kuthumi. Djwhal khul đã nói với tôi rằng các Chân Sư ở cấp độ đó có thể hóa thân vào nhiều hơn một phàm ngã cùng một thời điểm. Anh ấy là Chân Sư vĩ đại mà Paul Solomon và Edgar Cayce - nhà thôi miên hiện đại ngày nay, đã nói tới là người sẽ mở ra “thư viện cổ chứa các bản ghi – halls of records” trong kim tự tháp giza và tượng nhân sư Sphinx và công bố tất cả các bản ghi chép, thông tin của người Atlantis. Djwhal Khul cũng nói tới Thánh Saint Germain, Hilarion, và Paul the Venatian cũng tham gia vào quá trình hiển lộ này.

Việc lên kế hoạch cho sự kiện lớn này đã diễn ra trong nhiều, nhiều thế kỷ. Kế hoạch đã bắt đầu vào những năm đầu năm 1400. Sự hiển lộ thực sự bắt đầu từ năm 1860 với sự phát tán giáo lý của Thánh Đoàn thông qua phong trào Thông Thiên Học. Bà Blavatsky, đức giám mục C. W. Leadbeater, bà Annie Besant, và Đại tá Olcot đều là một phần của giai đoạn đầu tiên của việc hiển lộ. Djwhal Khul đã thông báo trước tất cả các sự kiện này trong hai cuốn sách của bà Alice Bailey những năm đầu 1900, là cuốn “Sự Tái Lâm Của Đức Christ” và cuốn “Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn”. Djwha Khul đã nói rằng sự hiển lộ của Thánh Đoàn diễn ra trong ba giai đoạn:

 1. Trong giai đoạn đầu các điểm đạo đồ có cấp điểm đạo dưới 3 lần sẽ hiển lộ.
 2. Trong giai đoạn sau các thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn sẽ hiển lộ; điều này đang được diễn ra ngay bây giờ.
 3. Trong giai đoạn cuối cùng, đức Christ hay đức Maitreya – Di Lặc sẽ hiển lộ. Cuối cùng, sau đó, tại thười điểm thích hợp và qua trọng mà chỉ anh ấy biết, anh ấy sẽ tuyên bố danh tính, mục đích và sứ mệnh của mình một cách công khai tới thế giới. Tại thời điểm đó anh ấy cũng sẽ giới thiệu các Chân Sư là những người đã cùng hóa thân cùng anh ấy.

Sự Tiến Hóa Tăng Dần Của Nhân Loại

Khi đức phật Thích Ca tới hành tinh này 2500 trước khi thời của đấng Christ, Anh ấy đã neo đậu nguyên tắc trí tuệ trên hành tinh này cho nhân loại. Khi đức Jesus và đức Maitreya-Di Lặc tới hành tinh này 500 năm sau, họ đã neo đậu trí tuệ của đức Phật và Tình Yêu, là sự phân phát, sắp đặt tiếp theo, hay còn gọi là sự tiết lộ của Thượng Đế. Trong sứ mệnh của đức Maitreya hiện nay, 2000 năm sau thời điểm đó, anh ấy đang neo đậu trí tuệ của đức Phật, nguyên tắc của tình yêu của sứ mệnh trong quá khứ của mình, cũng như neo đậu năng lượng và nguyên tắc của Shambala. Năng lượng này thể hiện mục đích và kế hoạch của Thượng Đế và đức Hành Tinh Thượng Đế, Sanat Kumara. (Trong chương 16 về Sanat Kumara và Thánh Đoàn, tôi đã đi rất chi tiết trong việc giải thích anh ấy là ai và năng lượng này là gì). Có thể thấy rõ là trong từng giai đoạn tiến hóa của con người và hành tinh, một mảnh khác của “trò chơi giải câu đố -puzzle” được tiết lộ và neo đậu trên Trái Đất. Mỗi giai đoạn mang lại một sự mở rộng lớn hơn của Kế Hoạch Thiêng Liêng của Thượng Đế.

Đức Christ Tới Trong Ba Cách

Đức Di Lặc – Maitreya tới với chúng ta về cơ bản theo ba cách:

 1. Bằng cách phủ bóng tất cả các điểm đạo đồ và các đệ tử với sự hiện diễn vũ trụ của mình.
 2. Bằng cách tuôn đổ ý thức Christ tới tất cả mọi người.
 3. Bằng cách xuất hiện trong thể vật lý của anh ấy giữa nhân loại.

Ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh - The Three Highest Beings on the Planet

Djwhal Khul đã nói với chúng ta có ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh này là đức Maitreya ở Lôn Đôn, đức Sai Baba ở Ấn Độ và người thứ ba là một chân sư đang sống ở Bờ Đông của Hoa Kỳ, tên của anh ấy sẽ được công bố khi đức Maitreya tuyên bố bản thân mình.

Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian

Nó cũng là điều quan trọng cần hiểu đó là có rất rất nhiều những Bậc Thầy vĩ đại đã khác ở trên hành tinh này bên cạnh những người mà tôi đã đề cập tới trong phần sự hiển lộ của Thánh Đoàn. Djwhal đã gọi nhóm này là Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian. Chúng ta, theo nghĩa nào đó, là lực lượng mặt đất đang chuẩn bị con đường cho đức Di Lặc-Maitreya và Ashram (Ashram: nhóm linh hồn đồng tu và cùng chí hướng phụng sự) vĩ đại của anh ấy đang trong quá trình hiển lộ toàn hoàn.

Điều quan trọng thiết yếu cần phải hiểu rằng đức Maitreya và sự hiển lộ của các Chân Sư cùng với anh ấy sẽ không thay đổi thế giới của chúng ta. Toàn bộ thông điệp của họ là mỗi người chính là đấng Christ, và mỗi người, trong sự thật, là ngang bằng với họ; đó là cách duy nhất mà thế giới này sẽ thay đổi nếu tất cả mọi người nắm lấy trách nhiệm cùng chia sẻ trọng trách này, và trở thành những người duy trì tình huynh đệ như họ. Đức Maitreya đã nói : “Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta nhận ra Thượng Đế trong người anh em của chúng ta - When we share, we recognize God in our brother.”

Nhiệm Vụ Của Các Chân Sư

Nhiệm vụ của các Chân Sư là rất nhiều và đa nhiệm. Djwhal đã làm sáng tỏ điều này với một vài chỉ dẫn sau:

 1. Tạo ra và duy trì sức sống của một tôn giáo của thế giới mới.
 2. Tái tổ chức lại trật tự của xã hội để nó được tự do khỏi sự đàn áp, định kiến, chủ nghĩa vật chất và sự kiêu căng.
 3. Lễ khánh thành công khai của hệ thống điểm đạo, điều này sẽ bao gồm sự công khai hay đào tạo bên ngoài các đệ tử.

Djwhal Khul đã nói rằng trong tương lai cuộc điểm đạo đầu tiên sẽ trở thành buổi lễ thiêng liêng nhất của nhà thờ. Anh ấy cũng nói rằng giai đoạn tiết lộ thứ ba các giáo lý của Những Người Anh Em Trắng Cao Cả sẽ diễn ra trên toàn thế giới thông qua phát thanh, truyền hình, Internet. Đây là sự tiết lộ thứ ba sau phong trào Thông Thiên Học và các cuốn sách của bà Alice Bailey. Một phần nhiệm vụ và mục đích của vợ tôi, Terri, và bản thân tôi là giúp Djwhal Khul trong công việc này. Sự phân phát giáo lý tiếp theo này sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này.

Djwhal cũng đã nói rằng chúa Jesus đã tiếp quản Giáo Hội Cơ Đốc Giáo từ cõi giới tinh thần, một phần công việc của anh ấy là pha trộn tư tưởng Phương Đông và Phương Tây, để qua đó thể hiện tính phổ quát của tất cả các tôn giáo.

Djwhal cũng nói rằng sẽ có một điểm đạo đồ là người mà sẽ phụng sự như một Đấng Cứu Thế-Messia cụ thể cho người Do Thái để đưa ra hình thái tư tưởng cụ thể của tôn giáo này. Anh ấy cũng nói rằng đức Phật sẽ gửi tới hai điểm đạo đồ đã được đào tạo để cải cách Phật Giáo.

Nhóm các nhà tài chính có tâm trí tâm linh là những thành viên có ý thức của Ashram của đức Christ sẽ nắm giữ tình hình kinh tế thế giới và mang lại những thay đổi lớn lao và cần thiết. Trong tương lai, mỗi quốc gia trên hành tinh sẽ nắm giữ cổ phần tài nguyên của nó và tất cả các khoản dưa thừa sẽ được đưa vào một quỹ để sử dụng cho các quốc gia khác mà kém giàu có hơn. Về bản chất, cuộc cách mạng của toàn thể hệ thống kinh tế thế giới sẽ diễn ra dựa trên nền kinh tế chia sẻ.

Người đứng đầu của một cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc sẽ là một vị Chân Sư hoặc tối thiểu là điểm đạo đồ cấp ba. Điều này sẽ cho phép cơ quan này chịu ảnh hưởng trực tiếp của một thành viên cấp cao của Thánh Đoàn. Đức Maitreya sẽ rất bận rộn với việc giải phóng các năng lượng, giảng dạy, việc điểm đạo, kích thích và truyền cảm hứng cho sự hình thành một tôn giáo của thế giới mới. Tôn giáo này sẽ thừa nhận tất cả các con đường đều dẫn lối quay trở lại tới Đấng Sáng Tạo và sẽ chấm dứt mọi canh tranh giữa các tôn giáo.

Đức Maitreya đã nói rằng mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau sẽ là nền tảng của cuộc sống của mỗi người. Nó là sự chia sẻ tài nguyên của hành tinh phong phú dồi dào này sẽ là bước đầu tiên trong việc phát triển mối quan hệ đúng đắn.

Đức Maitreya cũng mang theo cùng anh ấy những thiên sứ vĩ đại hay các thiên thần (deva), là những sinh mệnh làm việc gần gũi với nhân loại, để giảng dạy rất nhiều khía cạnh nghệ thuật của cuộc sống.

Tất Cả Những Người Tầm Đạo Là Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn

Nó là điều cần thiết để hiểu rằng tất cả những người đang đọc cuốn sách này ngay bây giờ cũng là sự hiển lộ của Thánh Đoàn; tất cả những người tầm đạo, các đệ tử, các điểm đạo đồ đều tham gia vào công việc vĩ đại này. Một người không thấy được những thành viên cấp cao của Thánh Đoàn, những tới cùng với đức Maitreya như là những người tách biệt hay khác biệt với chính mình. Mỗi người là một phần của cùng một gia đình, ý thức, và mục đích nhóm. Họ phụ thuộc vào nhan loại nhiều như chúng ta phụ thuộc vào họ. Chỉ khi mọi người tham dự vào và thấy được sự nhất thể, thì công việc sẽ sẽ được hoàn thành. Sự khác biệt duy nhất giữa nhân loại và Thánh Đoàn đó là nhân loại là thành viên của tình huynh đệ vĩ đại đã có sẵn ở đây trên Trần Gian này. Trong một nghĩa nào đó, nhân loại có một lợi thế lớn hơn: họ đã sống ở đây trên Trần Gian một thời gian và do đó có thể thích ứng để sống ở đây, nhân loại có thể phụng sự rất to lớn cho các Chân Sư, những người vừa mới tới đây.

Không quan trọng ở cấp độ nào của sự điểm đạo mà một người có. Tất cả đều là một phần của tình anh em và chị em vĩ đại của các linh hồn có mục đích để phụng sự kế hoạch của Thượng Đế. Tất cả mọi người nên nhận ra chính họ hoàn toàn là một phần của sự hiển lộ của Thánh Đoàn và cái mà họ là, trong thực tế, đang mở đường cho công việc trong tương lai của Thánh Đoàn và sự công bố đầy đủ sắp tới.

Tổng Kết

Sự tái lâm của Đức Christ và sự hiển lộ của Thánh Đoàn về bản chất là một nhóm các hóa thân, là những người hướng dẫn đi tới Thời Đại Hoàng Kim trên hành tinh này. Chúng ta đang sống bây giờ ở một trong những thời điểm đặc biệt nhất trong lịch sử của hành tinh này. Chúng ta đang kết thúc một chu kỳ 2000 năm, một chu kỳ 6000 năm, một chu kỳ 12.000  năm, và một chu kỳ 36.000 năm trong chiêm tinh học hành tinh và chiêm tinh học của hệ mặt trời. Chúng ta cũng ở đúng vào thời điểm kết thúc của cuốn lịch của người Maya, kết thúc vào năm 2012. Bất cứ khi nào trong lịch sử mà rơi vào thời điểm kết thúc của chu kỳ thì nó thời điểm cực kỳ quan trọng. Nó là thời điểm mà hành tinh này di chuyển tới quãng tám cao hơn trong Kế Hoạch Thiêng Liêng – Thiên Cơ. Nó là thời điểm hành tinh này và tất cả cư dân của nó di chuyển vào trong chiều kích thứ tư của ý thức, là ý thức Christ.

Thời gian đó là ngay lúc này, để vượt qua mặt bên kia đi vào Thời Đại Hoàng Kim và mang tới các công việc để thực hiện với sự tận tâm và hiến dâng cho tất cả các linh hồn trên Trái Đất. Vywamus nói rằng nhân loại cũng đang tiếp cận một giai đoạn thăng thiên tập thể, hay là điều mà anh ấy gọi là thời kỳ thu hoạch, bởi vì nó là sự kết thúc của tất cả các chu kỳ. Vywamus nói rằng có 100 năm mà cánh cửa mở ra và người dân của Trái Đất đang tiếp cận điểm cao nhất của thời điểm đó vào cuối thế kỷ này.

Nó cũng đã được dự đoán rằng vào cuối chu kỳ này khi đức Maitreya rời đi và tiến tới sự tiến hóa vũ trụ của mình, Chân Sư Kuthumi sẽ thay thế vị trí của anh ấy và trở thành người đứng đầu Thánh Đoàn, thay thế vị trí mà đức Maitreya để lại. Đức Maitreya sẽ trở lại, điều này đã được tiên tri, vào một chu kỳ trong tương lai, như là đấng Christ vũ trụ. Đây là một viễn cảnh khá thú vị cho tương lai của Trái Đất yêu quý của chúng ta.

...Hết chương 11.

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
 • THANH CONG HOANG (08-10-2018) Trả lời
  Truoc tien, toi xin chan thanh cam on TAT CA. Thong qua trang wed nay, toi da hoc hoi va thay doi ban than minh. Rat mong dong nang luong tu bi cua cac Ngai CHAN SU luon ban phuc lanh cho the gian. Thanks !
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage