Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 10 - Tâm Lý Học Bí Truyền Và Khoa Học Về 12 Cung/Tia (Rays) - Phần 5

Các Tia và Các Chiều Kích của Thực Tại

Ngày đăng: 28-09-2018

538 lượt xem

Các Tia và Các Chiều Kích của Thực Tại

Bảng biểu tiếp theo thể hiện 7 tia và các cảnh giới hay chiều kích của mỗi thực tại mà được liên kết với chúng. Djwhal Khul đã mô tả bảy chiều kích của thực tại mà nhân loại đang làm việc thông qua cái gọi là cảnh giới vật lý vũ trụ. Bảy chiều kích được liệt kê bên dưới đây là bảy chiều kích con của vũ trụ vật lý, được mô tả trong cuốn sách của tác giả Alice Bailey tên là Tâm Lý Học Bí Truyền – Esoteric Psychology.

Tia

Đặc tính

Chiều kích

Tia 1

Ý Chí hay Quyền Năng

Cõi giới của thiên Tính - Plane of divinity

Tia 2

Tình Yêu/Trí Tuệ

Cõi giới của chân thần - Plane of the monad

Tia 3

Thông Tuệ Linh Hoạt

Cõi giới của tinh thần, niết bàn - Plane of spirit, atma

Tia 4

Hòa Hợp

Cõi giới của trực Giác - Plane of the intuition

Tia 5

Kiến thức cụ thể

Cõi trí - Mental plane

Tia 6

Hiến dâng, lý tưởng

Cõi cảm dục Astral - Astral plane

Tia 7

Nghi lễ, trật tự, huyền thuật

Cõi giới vật lý - Physical plane

 

Các Tia Bên Trong Và Bên Ngoài Sự Biểu Hiện

Bảng biểu tiếp theo cho thấy các tia hiện đang hoạt động trên hành tinh này.

Tia

Sư biểu hiện

Tia 1

Không biểu hiện

Tia 2

Đi vào biểu hiện từ năm 1575

Tia 3

Đi vào biểu hiện từ năm 1425

Tia 4

Từ từ đi vào biểu hiện sau năm 2025

Tia 5

Đi vào biểu hiện từ năm 1775

Tia 6

Đang nhanh chóng ra khỏi sự biểu hiện. Nó bắt đầu ra khỏi trong năm 1625

Tia 7

Đi vào biểu hiện từ năm 1675

 

 

Tia Và Phương Thức Phát Triển Của Chúng

Biểu đồ sau đây được lấy từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey về Trị liệu theo huyền môn (Esoteric Healing) cho thấy bảy tia và phương thức phát triển của chúng. Nó cũng cho thấy các hành tinh như mô tả của tác giả Annie Besant, cựu lãnh đạo của Hội Thông Thiên Học.

Tia

Đặc Tính

Phương Thức Phát Triển

Hành Tinh

Tia 1

Ý Chí hay Quyền Năng

Raja Yoga

Sao Thiên Vương - Uranus

Tia 2

Trí Tuệ

Sự Cân Bằng

Trực Giác

Raja Yoga

Sao Thủy - Mercury

Tia 3

Tâm Trí Cao Hơn – Thượng Trí

Tính chính xác trong tư duy toán học triết học cao hơn

Sao Kim - Venus

Tia 4

Xung Đột

Cường độ của cuộc đấu tranh

Sao Thổ - Saturn

Tia 5

Tâm Trí Thấp Hơn – Hạ Trí

Chính xác trong hành động

Mặt Trăng - The Moon

Tia 6

Sự Hiến Dâng

Bhakti Yoga

Sự cần thiết cho một đối tượng

Sao Hỏa - Mars

Tia 7

Nghi thức

Trật Tự

Tuân theo nghi thức

Kiểm soát các lực lượng của tự nhiên

Sao Mộc - Jupiter

 

Bảy Loại Người Và Sự Phân Chia Chính Của Nhân Loại

Điều gì khiến mọi người khác biệt với nhau? Tại sao một người trở thành nghệ sĩ, người khác trở thành kế toán, người khác là doanh nhân, người khác lại là linh mục? Djwhal Khul đã làm sáng tỏ điều này và phân loại thành năm danh mục chính khiến mọi người trở nên như vậy.

 1. “Sự phân chia chủng tộc” của một người, hay nói cách khác, anh ta là loại người của giống dân Lemurian, Atlantean, Aryan hay Meruvian.
 2. Mười hai nhóm chiêm tinh ảnh hưởng rất lớn đến sự quan tâm tới lĩnh vực nào của một người trong cuộc sống.
 3. Người đó chưa thức tỉnh, đã thức tỉnh phàm ngã của anh ta, đã thức tỉnh linh hồn và/hoặc chân thần đã thức tỉnh. Điều này, tất nhiên, tác động tới cấp độ phát triển tâm lý và tâm linh, và cấp độ điểm đạo của một người.
 4. Người đó có được theo dõi từ xa bởi Thánh Đoàn (Hierarchy) hay không, trong số những người đã thức tỉnh và bị hấp dẫn tới Thánh Đoàn – Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh (Spiritual Hierarchy), hoặc trong số những người được hợp nhất với Thánh Đoàn, nhóm này được gọi là “Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian- the New Group of World Servers”.
 5. Danh mục cuối cùng được xác định dựa trên loại ý thức nào mà người đó có trong 7 loại tia chính. Đó là:
  1. Loại quyền năng, sức mạnh: Đầy ý chí và khả năng quản lý.
  2. Loại tình yêu: Đầy yêu thương và sức mạnh làm tan chảy.
  3. Loại hoạt động: Đầy hoạt động và vận dụng năng lượng.
  4. Loại nghệ thuật: Đầy cảm giác về cái đẹp và cảm hứng sáng tạo.
  5. Loại khoa học: Đầy ý tưởng về nguyên nhân và kết quả; toán học.
  6. Loại sùng tín: Đầy chủ nghĩa lý tưởng.
  7. Loại kinh doanh: Đầy năng lực trong việc tổ chức, nghi thức, lễ bái.

 

Năm Nhóm Linh Hồn

Djwhal Khul, trong các tác phẩm của ông thông qua Alice Bailey, đã mô tả năm nhóm linh hồn mà nhân loại rơi vào. Một vài nguồn gốc của linh hồn có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên.

 1. Nhóm Lemurian (Lemurian ego), nhân loại Trái Đất thực sự của chúng ta.
 2. Nhóm tới từ Atlantis.
 3. Nhóm chuỗi mặt trăng từ mặt trăng (Moon chain egos from the moon).
 4. Nhóm tới từ các hành tinh khác.
 5. Nhóm hiếm và đặc biệt đang chờ để đầu thai.

Vâng, một số linh hồn thậm chí đã phát triển ban đầu trên mặt trăng trước khi đến Trái Đất. Điều này được đề cập tới không chỉ riêng trong bài viết của Djwhal Khul. Trong Thông Thiên Học (Theosophy) cũng nói tới điều này, như ở kênh dẫn của Earlyne Chaney. Đó là có 7 chủng tộc và cái mà được nói đến trong thuật ngữ “bảy cuộc tuần hoàn – seven rounds”. Djwhal Khul đã nói rằng “sự cá thể hóa- biệt lập ngã tính” (individualization) trên chuỗi mặt trăng đã diễn ra trong cuộc tuần hoàn thứ ba của giống dân thứ năm.

Chúng ta hiện nay đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ tư của giống gốc dân thứ năm, đó là chủng tộc gốc Aryan.

Biệt lập ngã tính trong thời đại Atlantis xảy ra ở cuộc tuần hoàn thứ tư của giống dân gốc thứ tư. Sự mở ra (unfoldment) trên chuỗi mặt trăng xảy ra sớm hơn nhiều so với lịch sử Trái Đất của chúng ta và đó là lý do tại sao chúng ta biết rất ít về nó.

Một thực tế bí truyền thú vị là Đức Di Lặc là người đầu tiên của nhân loại Trái Đất đạt được sự thăng thiên, trong khi đó Đức Phật là người thăng lên cuối cùng của chuỗi nhân loại mặt trăng.

Trên chuỗi mặt trăng các linh hồn có 75% tia thứ ba và 25% tia thứ nhất và thứ hai. Các linh hồn người Lemuria có 75% tia thứ hai và 25% tia thứ ba. Các linh hồn người Atlantis có 80% tia thứ nhất và 20% tia thứ hai.

 

Bản Tóm Tắt Về 12 Tia

Tia (Ray)

Màu sắc

Đặc Tính

1

Đỏ - Red

Ý chí, năng động, mục đích duy nhất, sự tách biệt, tầm nhìn rõ ràng.

2

Xanh dương – Blue

Tình yêu/trí tuệ, sự tỏa sáng, sự hấp dẫn, sự mở rộng, bao gồm, sức mạnh để giải cứu.

3

Vàng – Yellow

Thông tuệ linh hoạt, sức mạnh để biểu lộ, sức mạnh để tiến hóa, sự khai sáng tâm trí, kiên trì, xu hướng triết học, tổ chức, tâm trí rõ ràng, chủ nghĩa cầu toàn.

4

Xanh ngọc lục bảo - Emerald Green

Hòa hợp thông qua xung đột, thanh thiết, vẻ đẹp, phát triển nghệ thuật

5

Cam – Organge

Khoa học cụ thể, nghiên cứu, trí tuệ sắc bén, quan tâm đến chi tiết, tính chính xác-thật thà (truthfulness)

6

Chàm – Indigo

Sự hiến dâng, lý tưởng, sùng tín

7

Tím - Violet

Nghi lễ trật tự, nghi thức, huyền thuật, ngoại giao, sự khéo léo, ngọn lửa tím, Tính vật lý và nối đất của tinh thần (Physicalness and Ground Spirit), Trật tự, Khuôn phép (Discipline)

8

Màu Seafoam Green

Tia làm sạch cao hơn (The Higher Cleansing Ray)

9

Màu Blue- Green

Niềm vui, sự hút với cơ thể của Ánh Sáng (Attraction of the Body of Light)

10

Màu Pearlescent

Sự neo đậu cơ thể của Ánh Sáng, lời mời hợp nhất với linh hồn (Inviting of the Soul Merge)

11

Pink- Orange

Cây cầu đi tới Thời Đại Mới

12

Màu vàng kim - Gold

Neo đậu Thời Đại Mới và ý thức Christ

 

Tổng Kết

Đối với những người muốn nghiên cứu chủ đề này ở cấp độ thực sự sâu, tôi khuyên bạn nên đọc ba cuốn sách bà Alice Bailey về chủ đề này: “Tâm lý học bí truyền - Esoteric Psychology” quyển I và II, “Các cung và điểm đạo - The Rays and the Initiations”.

Hết chương 10.

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage