Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 10 - Tâm Lý Học Bí Truyền Và Khoa Học Về 12 Cung/Tia (Rays) - Phần 4

Làm Thế Nào Để Xác Định Các Cung Của Bản Thân

Ngày đăng: 28-09-2018

361 lượt xem

Làm Thế Nào Để Xác Định Các Cung Của Bản Thân

Cách chính để một người có thể xác định được các cung của mình là bằng cách truy vấn kỹ lưỡng chủ đề này và bằng cả sự hợp lý và trực giác của tâm trí. Kết hợp với con lắc có thể được sử dụng để kiểm tra và phân tích lại kết quả thu được. Thứ ba là có thể kết nối với một Chân Sư Thăng Thiên qua một nhà dẫn kênh hoặc nhà tâm linh có trình độ mà họ có thể cung cấp cho bạn những thông tin này. Tôi khuyên bạn nên sử dụng cả ba phương pháp.

Cách Sử Dụng Các Tia

Mỗi một trong số mười hai tia đều là hiện thân của một đặc tính năng lượng nhất định. Ý tưởng bây giờ là nghiên cứu chủ đề này và trở nên quen thuộc với chức năng của mỗi tia. Sau đó một người có thể gọi ra bất kỳ loại năng lượng nào cần thiết tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu một người muốn nhiều ý chí và quyền lực hơn thì người đó gọi ra tia đầu tiên. Nếu anh ta muốn có thêm tình yêu anh ta gọi ra tia thứ hai. Nếu anh ta muốn hiến dâng nhiều hơn, anh ta gọi ra tia thứ sáu. Nếu anh ta muốn ngọn lửa chuyển hóa màu tím anh ta gọi tia thứ bảy. Nếu anh ta muốn làm sạch, anh ta gọi tia thứ tám. Nếu anh ta muốn cơ thể của Ánh Sáng anh ta gọi ra tia thứ mười. Nếu anh ta muốn ý thức Christ và Thời đại mới, anh ta gọi tia thứ mười hai. Tất cả những gì anh ta phải làm đó là nói trong tâm trí hay nói to, “Tôi bây giờ gọi ra tia thứ mười hai - I now call forth the twelfth ray.” Một tia có thể được gọi theo số, bằng màu sắc, hoặc bởi đặc tính năng lượng. Ví dụ một người có thể nói, "Tôi bây giờ gọi ra tia vàng kim - I now call forth the golden ray." Một người khác cũng có thể nói, "Tôi bây giờ gọi ra tia sáng của tình yêu / trí tuệ - I now call forth the ray of love/wisdom." Một người có thể sử dụng một trong những phương pháp này hoặc một sự kết hợp giữa chúng. Một sự kết hợp có thể là , “Tôi bây giờ gọi ra tia vàng kim thứ mười hai - I now call forth the golden twelfth ray”. Năng lượng và tia sẽ chảy ngay lập tức, bất kể mức độ tiến hóa của một người. Tất cả những gì anh ấy/cô ấy phải làm là thỉnh cầu.

Một người không chỉ có thể gọi ra các tia cho chính mình, người đó còn có thể gọi ra những tia này cho công việc phụng sự thế giới. Nó không được phép gửi một tia tâm linh cho người khác trừ khi người đó có sự cho phép của anh ta và anh ta đã yêu cầu nó. Tuy nhiên người đó có thể gửi tia đến một số khu vực nào đó trên thế giới để chữa lành cho hành tinh. Ví dụ, một người có thể xem xét việc gửi tia thứ hai của tình yêu / trí tuệ đi vào Bosnia hoặc Trung Đông. Một khu vực trên thế giới có thể cần ngọn lửa của sự chuyển hóa màu tím hoặc bất kỳ tia sáng nào cao hơn. Hai tia sáng không thích hợp để gửi đi với mục đích chữa lành cho hành tinh là tia đầu tiên và tia thứ tư. Chúng chỉ nên được sử dụng dưới sự chỉ đạo của một vị Minh sư. Tia đầu tiên rất dễ gây bùng nổ và có tính phá hủy mà có thể bị lạm dụng. Tia thứ tư của sự hòa hợp thông qua xung đột là tia hiện có trong hầu hết mọi người thì không phải là cách hiệu quả. Đó là một tia dựa trên cảm xúc, khi được hướng dẫn bởi phàm ngã hay bản ngã tiêu cực, nó không tạo ra thứ gì khác ngoài xung đột và tàn phá.

Ngoài những hạn chế này ra, một người là thực sự tự do để sử dụng trực giác và trí tưởng tượng của mình trong lĩnh vực này. Tất cả các tia sáng cao hơn (tia tám đến mười hai) đều tuyệt vời để phụng sự cá nhân và hành tinh.

Các bảng biểu tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ từ cuốn sách Alice Bailey về “Tâm Lý Học Bí Truyền - Esoteric Psychology” cùng với các biểu hiện cao hơn và biểu hiện thấp hơn của mỗi tia. Cũng giống như mỗi dấu hiệu chiêm tinh mà theo đó một người được sinh ra có biểu hiện cao hơn và thấp hơn, vì vậy điều tương tự cũng đúng với mỗi một trong bảy tia. Cái mà một người đang biểu hiện thì được quản lý bởi người đó với tự do lựa chọn của mình hoặc là để phụng sự phàm ngã của mình hoặc là linh hồn của mình trong cách thức sử dụng các tia.

Phương thức của các tia trong việc biểu lộ chân lý

Tia thứ 1

Biểu hiện cao hơn

Khoa học về nghệ thuật quản trị nhà nước và chính phủ

 

Biểu hiện thấp hơn

Chính trị và ngoại giao hiện đại.

Tia thứ 2

Biểu hiện cao hơn

Quá trình của sự điểm đạo dưới sự hướng dẫn của Thánh Đoàn – Hierarchy of Masters.

 

Biểu hiện thấp hơn

Tôn giáo

Tia thứ 3

Biểu hiện cao hơn

Phương tiện giao tiếp hoặc liên lạc; radio, điện báo, điện thoại và phương tiện vận tải

 

Biểu hiện thấp hơn

Việc sử dụng và truyền bá tiền bạc và vàng.

Tia thứ 4

Biểu hiện cao hơn

Nền tảng của tự do dựa trên sự hình thành của Thánh Đoàn và liên quan đến tia thứ hai (The Masonic work based on the formation of the Hierarchy and related to Ray II).

 

Biểu hiện thấp hơn

Kiến trúc xây dựng, quy hoạch các thành phố hiện đại (Architectural construction; modern city planning).

Tia thứ 5

Biểu hiện cao hơn

Khoa học của linh hồn, tâm lý học bí truyền (The science of the soul, esoteric psychology).

 

Biểu hiện thấp hơn

Hệ thống giáo dục hiện đại (Modern educational systems).

Tia thứ 6

Biểu hiện cao hơn

Kitô giáo và các tôn giáo đa dạng khác, lưu ý mối quan hệ với tia thứ 2 (Christianity and diversified religions; note relation to Ray II).

 

Biểu hiện thấp hơn

Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo (Churches and religious organizations)

Tia thứ 7

Biểu hiện cao hơn

Tất cả các dạng huyền linh thuật (All forms of white magic).

 

Biểu hiện thấp hơn

Tâm linh trong các khía cạnh thấp hơn của nó (Spiritualism in its lower aspects)

 

 

Các Tia Và Các Nghề Tương Ứng

Các thông tin sau đây cho thấy mỗi tia và các ngành nghề tương ứng. Điều cần được hiểu ở đây là loại công việc mà một người tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào việc người đó có sự phân cực trong tia của cơ thể, tia của phàm ngã, tia của linh hồn hay là tia của chân thần. Đây là lý do tại sao nhiều người chuyển sang nghề khác về sau này trong cuộc sống của họ.

Tia

Nghề tương ứng

Tia 1

Chính phủ và chính trị; quan hệ quốc tế.

Tia 2

Giáo dục và giảng dạy; viết, nói, phát thanh, truyền hình.

Tia 3

Tài chính, thương mại, kinh doanh và kinh tế.

Tia 4

Xã hội học; hợp tác về chủng tộc và văn hóa và hoà giải; Các tác phẩm nghệ thuật.

Tia 5

Khoa học; bao gồm y học và tâm lý học.

Tia 6

Tôn giáo, tư tưởng, triết học.

Tia 7

Cấu trúc của xã hội; tổ chức lực lượng thông qua lễ bái, nghi thức và tế lễ.

 

Các Luân Xa Liên Kết Với Mỗi Tia

LX 7 - Luân Xa Vương Miện

Tia 1

Tia của ý chí hay quyền năng

LX 6 - Luân Xa Con Mắt Thứ 3

Tia 5

Tia của kiến thức cụ thể

LX 5 - Luân Xa Cổ Họng

Tia 3

Tia của thông tuệ linh hoạt

LX 4 - Luân Xa Tim

Tia 2

Tia của tình yêu/trí tuệ

LX 3 - Luân Xa Đám Rối Dương Mặt Trời

Tia 6

Tia của lý tưởng sùng tín

LX 2 - Luân Xa Xương Cùng

Tia 7

Tia của nghi thức huyền thuật

LX 1 - Luân Xa Đáy Cột Sống

Tia 4

Tia của hòa hợp

 

Các Tia Ảnh Hưởng Đến Nhân Loại

Để chứng minh ảnh hưởng to lớn của các tia lên đời sống của mỗi cá nhân, danh sách sau đây cho thấy tất cả các tia khác nhau mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

 1. Tia của hệ mặt trời
 2. Tia của đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất.
 3. Tia của chính vương quốc loài người.
 4. Tia của chủng tộc cụ thể, tia này xác định chủng tộc Aryan (Chủng của chúng ta hiện nay, là tia thứ 5).
 5. Các tia mà quản lý bất kỳ chu kỳ cụ thể nào.
 6. Tia của quốc gia, hoặc tác động của tia đó mà có ảnh hưởng đặc biệt đến một quốc gia cụ thể nào đó.
 7. Tia của chân thần.
 8. Tia của linh hồn.
 9. Tia của phàm ngã.
 10. Các tia chi phối:
  1. Cơ thể trí
  2. Cơ thể cảm dục hay thể astral
  3. Cơ thể vật lý.

Các Tia Và Hệ Thống Mặt Trời

Trong tư tưởng huyền bí nó được hiểu rằng có 7 hệ mặt trời tăng dần mà hóa thân phàm ngã sẽ tiến hóa thông qua đó. Phàm ngã trên Trái Đất đang tiến hóa thông qua hệ mặt trời thứ hai. Hệ mặt trời đầu tiên đã hoạt động bên dưới tia thứ ba. Hệ thống mặt trời hiện nay hoạt động bên dưới tia thứ hai. Hệ mặt trời tiếp theo sẽ hoạt động bên dưới tia thứ nhất.

Liên quan tới hệ mặt trời này, 7 tia phát ra và là sự biểu lộ của 7 hóa thân vĩ đại của sự sống là bảy ngôi sao trong chòm sao “Đại Hùng - Gấu Lớn - Great Bear”. Hệ mặt trời của chúng ta được quản trị bởi đức Helios, là hệ mặt trời cung thứ hai, do đó 6 tia còn lại trong hệ mặt trời của chúng ta thực sự là tia con của tia thứ hai của vũ trụ.

Minh họa chòm sao Gấu Lớn với 7 ngôi sao trên bầu trời đêm.

Các tia từ 7 ngôi sao của chòm sao Gấu Lớn đi tới mặt trời thông qua 12 chòm sao hay chính là 12 cung hoàng đạo. Mỗi tia truyền năng lượng của nó thông qua 3 chòm sao và đi tới Trái Đất thông qua một trong bảy hành tinh thiêng liêng. Đó cũng là 7 hệ mặt trời trong khu vực này của Thiên Hà mà Trái Đất và Hệ Mặt Trời của chúng ta là một phần trong đó.

Các Tia Và Các Hành Tinh

Danh sách sau đây thể hiện tám hành tinh thiêng liêng và các tia mà chúng được liên kết. Một hành tinh có trạng thái là Thiêng Liêng xảy ra khi đấng Hành Tinh Thượng Đế của hành tinh đó đạt tới cuộc điểm đạo vũ trụ lần thứ 3 của mình.

Hành Tinh Thiêng Liêng và Các Tia Của Chúng

Trái Đất* - Earth*

Tia thứ 4

Vulcan

Tia thứ 1

Sao Thủy – Mercury

Tia thứ 4

Sao Kim – Venus

Tia thứ 5

Sao Mộc – Jupiter

Tia thứ 2

Sao Thổ - Saturn

Tia thứ 3

Sao Hải Vương - Neptune

Tia thứ 6

Sao Thiên Vương

Tia thứ 7

 

 

Các Hành Tinh Không Linh Thiêng Và Các Tia Của Chúng

Sao Hỏa - Mars

Tia thứ 6

Trái Đất - Earth*

Tia thứ 3

Sao Diêm Vương - Pluto

Tia thứ 1

Mặt Trăng (che dấu một hành tinh ẩn) - The Moon (veiling a hidden planet)

Tia thứ 5

Mặt Trời (che dấu một hành tinh ẩn) - The Sun (veiling a hidden planet)

Tia thứ 2

 

 

* Tại đây đã có một sự điều chỉnh nhỏ trong sự hiểu biết này mà đã được đưa ra trong tài liệu Alice Bailey trước đây, với thực tế là hiện nay Trái đất đã trở thành một hành tinh thiêng liêng.

 

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage