Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này - Chương 10 - Tâm Lý Học Bí Truyền Và Khoa Học Về 12 Cung/Tia (Rays) - Phần 1

"Hãy biết chính mình – Know Thyself ..." Dòng chữ này được khắc trên cổng ngôi đền ở Delphi, Hy Lạp

Ngày đăng: 28-09-2018

746 lượt xem

Bảy cung (hoặc 7 tia sáng) là sự phân biệt đầu tiên của Thượng Đế trong biểu lộ và chúng cung cấp toàn bộ lĩnh vực của sự biểu hiện của Ngài trong biểu lộ hình thể. Bảy cung là hiện thân của 7 loại mãnh lực mà thể hiện 7 phẩm chất của Thượng Đế. Bảy phẩm chất này có 7 lần ảnh hưởng (sevenfold effect) lên vật chất và hình thể trong mọi phần của vũ trụ vô hạn của Thượng Đế. Bảy cung vĩ đại này là hiện thân của 7 sinh mệnh, đó là :

 1. Vị Chúa Tể của Quyền Lực hay Ý Chí - The Lord of Power or Will.

 2. Vị Chúa Tể của Tình Yêu-Trí Tuệ - The Lord of Love/Wisdom.

 3. Vị Chúa Tể của Thông Tuệ Linh Hoạt - The Lord of Active Intelligence

 4. Vị Chúa Tể của Hài Hòa, Mỹ lệ và Nghệ Thuật - The Lord of Harmony, Beauty, and Art.

 5. Vị Chúa Tể của Tri Thức Cụ Thể và Khoa Học - The Lord of Concrete Knowledge and Science.

 6. Vị Chúa Tể của sự Sùng Tín và  Chủ Nghĩa Duy Tâm - The Lord of Devotion and Idealism

 7. Vị Chúa của Trật Tự Nghi Lễ và Huyền Thuật: -The Lord of Ceremonial Order and Magic

Các cung này, trên thực tế, một chủ đề khá phức tạp và có rất nhiều cách và khung tham chiếu để hiểu chúng. Nghiên cứu về các cung này gần như là một khoa học chưa biết trong thế giới của chúng ta. Tôi là một sinh viên nghiêm túc của lĩnh vực huyền môn và có liên quan đến mọi tôn giáo và trường học bí ẩn trên hành tinh này, nhưng chỉ khi tôi đọc những cuốn sách Alice Bailey về Tâm Lý Học Bí Truyền (Esoteric Psychology) thì ý nghĩa sâu sắc của các cung đã tới với nhận thức của tôi. Các cung này thậm chí còn quan trọng hơn chiêm tinh học, những điều tôi sắp chia sẻ với bạn trong chương này không được nói đến bởi những 99,9% những ai đang trên con đường tâm linh trên Trái Đất. Sự hiểu biết về các cung có thể là khoa học tâm linh quan trọng nhất để hiểu chính bản thân và thế giới nói chung. Đó là những cung chi phối tất cả sự sáng tạo.

Các Cung Trạng Thái Chính Và Các Cung Thuộc Tính Thứ Cấp

Djwhal Khul, trong các tác phẩm của ông, đã chia bảy cung lớn thành hai loại được gọi là các cung trạng thái chính (Rays of aspect) và các cung thuộc tính thứ cấp (Rays of attribute).

Các cung trạng thái chính:

 1. Cung 1: Cung Quyền lực, Ý chí hay Mục đích- 1st ray of Power, Will or Purpose.
 2. Cung 2: Cung Tình Yêu-Minh Triết- 2nd ray of Love/Wisdom
 3. Cung 3: Cung Thông Tuệ Linh Hoạt - 3rd ray of Active, Creative Intelligence

Các cung thuộc tính thứ cấp:

 1. Cung 4: Hòa hợp thông qua xung đột, Mỹ lệ và nghệ thuật - 4th ray of Harmony through Conflict, Beauty, or Art
 2. Cung 5: Tri thức cụ thể và khoa học - 5th ray of Concrete Science or Knowledge
 3. Cung 6: Lý tưởng sùng tín và sự hiến dâng - 6th ray of Abstract Idealism or Devotion
 4. Cung 7: Trật tự nghi lễ, huyền thuật hoặc tổ chức - 7th ray of Ceremonial Order, Magic, Ritual, or Organization

Các Cung Cấu Tạo Của Mỗi Con Người Đầu Thai

Mỗi linh hồn mở rộng đã đầu thai trên Trái Đất đều được tạo thành từ sáu cung. Mỗi người đều có một cung riêng rẽ cho Chân Thần, linh hồn, phàm ngã, tâm trí, cảm xúc, và cơ thể vật lý.

Cung của chân thần và của linh hồn về cơ bản là giống nhau trong tất cả các con người đang đầu thai. Phần còn lại của cung có thể thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi hóa thân phàm ngã là sẽ thuộc về một trong bảy cung. Các linh hồn mở rộng với cung của linh hồn sẽ được xác định khi các cung 4,5,6,7 pha trộn với ba cung chính sau khi chúng vượt qua cuộc điểm đạo thứ 3. Tuy nhiên cung của chân thần của mỗi hóa thân phàm ngã chỉ là một trong ba cung đầu tiên.

Ở người chưa tiến hóa, các cung của thể xác, tình cảm, trí là chiếm ưu thế. Khi người đó đã phát triển được nhiều khả năng tự làm chủ được bản thân (self-actualized personality), thì khi đó cung của phàm ngã trở nên chiếm ưu thế và các cung của 3 thể kia trở nên phụ thuộc vào nó.

Khi người đó tiếp tục tiến hóa, anh ta bắt đầu trở nên phân cực hơn trong linh hồn. Một trận chiến xảy ra giữa bản ngã thấp hơn và bản ngã cao hơn, hay giữa cung của phàm ngã và cung của linh hồn. Khi cung của linh hồn bắt đầu chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong trận chiến này, người đệ tử bắt đầu đạt được khả năng làm chủ phàm ngã, thì sau đó cung của phàm ngã trở nên lệ thuộc vào cung của linh hồn.

Quá trình này tiếp tục cho đến khi sau cuộc điểm đạo thứ 3, cung của chân thần bắt đầu tuôn đổ vào. Khi người đệ tử học hỏi để trở nên phân cực trong chân thần, cung của linh hồn trở nên lệ thuộc vào cung của chân thần.

Bây giờ mỗi một trong bảy nhóm linh hồn đề đáp ứng với cung của Hành Tinh Thượng Đế - Planetary Logos (Đức Sanat Kumara), Ngài thuộc về cung thứ 3. Sự thật là tất cả chúng ta đều ở trên cung con (subray) của cung 3 của Ngài, cũng như Ngài lại ở trên cung con của đức Thái Dương Thượng Đế - Solar Logos (Đức Helios), Ngài thuộc cung 2. Đức Helios cũng ở trên cung con của đức Thiên Hà Thượng Đế - Galatic Logos, và đức Thiên Hà Thượng Đế lại là cung con của Vũ Trụ Thượng Đế -  Universal Logos (Melchizedek). Quá trình này tiếp tục trên tất cả các con đường quay về với Thượng Đế–Godhead. Tất cả sự sáng tạo nằm trên một cung con của Thượng Đế-Godhead. Mỗi cấp độ được hạ xuống theo kiểu phân cấp.

Những người trên cùng một cung có xu hướng nhìn thấy mọi thứ theo cách tương tự nhau. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi phụ thuộc vào cung và sự điểm đạo mà họ có. Hai người có thể có cung phàm ngã đều thuộc về cung 4, và do đó có nhiều điểm giống nhau. Điều này có thể thay đổi khi họ mở ra cung linh hồn của họ nếu họ có cung linh hồn khác nhau. Việc này không phải để nói rằng mọi người có các cung khác nhau thì sẽ không hợp nhau. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc hợp nhau hay không. Tuy nhiên các cung có một ảnh hưởng và tác động rất lớn.

Những người có cấu trúc cung 2, 4 hoặc 6 thường có khuynh hướng hướng nội và tập trung tinh thần hơn. Những người có cấu trúc cung 1, 3, 5, hoặc 7 có xu hướng hướng ngoại hơn và tập trung vào hình thức và mức độ cụ thể của thế giới. Khi linh hồn mở rộng đi được 2/3 con đường tâm linh của mình, cung của linh hồn bắt đầu chi phối phàm ngã. Đó là một thuận lợi dành cho mỗi người tầm đạo và người đệ tử để cố gắng đạt được hiểu biết về sáu cung (cung của thể vật lý, cảm dục, trí, linh hồn mở rộng, linh hồn, chân thần) mà tạo nên cấu tạo tâm linh của mình.

Cung của phàm ngã được tìm thấy thông qua hoạt động của chính nó trong cơ thể vật lý. Cung của linh hồn được tìm thấy thông qua ảnh hưởng của nó trong cơ thể cảm dục-astral. Cung của chân thần được tìm thấy thông qua ảnh hưởng của nó lên cơ thể trí. Cung của phàm ngã gây ra thái độ tách biệt. Cung của linh hồn tạo điều kiện cho thái độ của ý thức nhóm và sự tách rời ra khỏi mặt hình thức của sự sống. Cung của chân thần có thể được cảm nhận duy nhất sau cuộc điểm đạo thứ 3 và mang tới khía cạnh ý chí của Đấng Sáng Tạo.

Những cung này có tác động cực kỳ mạnh mẽ đến cuộc sống của mỗi con người. Cung của cơ thể vật lý xác định rất nhiều tính năng của cơ thể vật lý. Các cung cũng xác định đặc tính của thể cảm xúc, cảm dục và ảnh hưởng lớn đến bản chất của tâm trí.

Các cung gây tác động đến mọi người với một số điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Một số thái độ của tâm trí là dễ dàng với loại cung của một ai đó và lại cực kỳ khó khăn cho người khác. Đây là lý do tại sao hóa thân phàm ngã thay đổi cấu trúc cung từ kiếp này tới kiếp khác cho tới khi tất cả các phẩm chất được phát triển và biểu lộ.

Với những thực tế như vậy, kiến thức về các cung là tuyệt đối thiết yếu để hiểu biết chính bản thân mình, và kiến thức đó cũng rất cần thiết cho toàn thể lĩnh vực tâm lý học. Điều hoàn toàn gây sửng sốt trong lĩnh vực tâm lý học trên Trái Đất hiện nay là nó hoàn toàn không có hiểu biết gì về các cung. Đó là một trong nhiều lý do tâm lý học không có ảnh hưởng vào thời điểm này.

Lý do các cung không được hiểu biết tới bởi vì không có sự hiểu biết về linh hồn. Trong tất cả các hình thức tâm lý học trong các trường học và được thực hành bởi các chuyên gia được cấp phép, 98% đã bị tách biệt và cắt khỏi linh hồn và cấp độ chân thần của ý thức. Làn sóng mới của tương lai sẽ là nghiên cứu về tâm lý học transpersonal hay tâm linh, tâm lý học. (Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách của tôi về chủ đề này được gọi là Tâm lý học linh hồn.)

Không chỉ duy nhất con người mới có các cung. Các quốc gia, thành phố, các nhóm, các tổ chức cũng có các cung. Tuy nhiên thông thường chúng được giới hạn để chỉ có cung của linh hồn và cung của phàm ngã. Hầu hết các quốc gia trên Trái Đất, vẫn đang hoạt động với cung của phàm ngã của chúng.

Khi cung của linh hồn đã có thể tập trung hoàn toàn vào một người thì khi đó người đệ tử đã sẵn sàng để điểm đạo lần thứ 3. Cung của phàm ngã sau đó bị dập tắt đi một cách huyền bí. Người ở trên ngưỡng cửa đã bị chinh phục và làm chủ. Nó là linh hồn, là người đã lựa chọn các cung cho những phần linh hồn mở rộng đầu thai, hay các phàm ngã, ở mỗi kiếp sống.

Mỗi cung hoạt động chủ yếu thông qua một luân xa. Một kiến thức về cấu trúc của cung, cung cấp một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của một người, theo cùng một cách chính xác mà lá số tử vi chiêm tinh có thể làm. Nghiên cứu về tâm lý học bí truyền (esoteric psychology) và khoa học của mười hai cung cũng quan trọng như nghiên cứu về chiêm tinh học. Thật ra, nó thậm chí còn quan trọng hơn, bởi vì các cung ở một cấp độ vũ trụ-bao trùm hơn, thậm chí ảnh hưởng, tác động trước cả sự sáng tạo ra các ngôi sao và các chòm sao trong vũ trụ vô hạn của Thượng Đế.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng một người có thể sử dụng tất cả các cung cho dù anh ta có chúng trong cấu trúc cung của mình hay không. Một người có thể gọi ra bất kỳ cung nào trong 12 cung và các phẩm chất của chúng để phục vụ cho bản thân và hành tinh.

 

Phân tích về 12 cung

Cung đầu tiên : Ý chí hay Quyền lực, Sức Mạnh - The First Ray of Will or Power

Cung chủ là Chân Sư El Morya, người giám là đức Manu Allah Gobi .

Cung đầu tiên là năng lượng của ý chí, quyền lực và sự điều hướng. Nó được kết nối với sinh lực sống (vitality), sự khởi đầu (intiative), lực đẩy (thrust). Nó phá vỡ cái cũ và thiết lập đường lối mới. Nó là một năng lượng rất năng động. Màu sắc của cung này là màu đỏ. Những người thuộc cung này có một sức mạnh cá nhân mạnh mẽ có thể được sử dụng cho điều tốt hay xấu.

Những người cung đầu tiên sẽ luôn luôn đi đến phía trước trong bất kỳ đường hướng nào mà họ đang làm việc. Họ sẽ là người đứng đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Họ là những người lãnh đạo bẩm sinh. Những người của cung thứ nhất mà không được làm dịu bớt, ôn hòa bởi tình yêu/trí tuệ của cung thứ hai thì họ có thể trở nên rất hà khắc và cứng rắn.

Các tác phẩm văn chương của người cung thứ nhất sẽ rất rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng những người này thường chăm chút cho phong cách hay sự hoàn thành trong công việc của họ. Ví dụ về nhóm người thuộc cung này là Luther, Carlyle, Walt Whitman. Cách tiếp cận con đường tâm linh của họ là thông qua năng lực tuyệt đối của ý chí.

Những người thuộc cung đầu tiên là những người chỉ huy và lãnh đạo xuất sắc. Ví dụ như Napoleon, Winston Churchill, Tướng George Patton, Tướng Douglas MacArthur, Indira Gandhi, Christopher Columbus (Saint Germain).

Nhiều nhân vật thể thao xuất sắc cũng thuộc cung này. Thông thường cung đầu tiên sẽ tạo ra lực đẩy (thrust) rồi sau đó các cung khác sẽ tiếp nhận. Cung đầu tiên trong một cách thức nào đó được kết nối với năng lượng của cung Bạch Dương – Aries. Người của cung đầu tiên sẽ bắt đầu các dự án và sau đó sẽ có những thứ khác để làm.

Cung đầu tiên là hữu ích khi một người bị tổn thương bởi các cảm xúc của mình, anh ta có thể sử dụng ý chí để kéo bản thân mình ra khỏi nó. Mặc quần áo màu đỏ có thể làm hòa hợp người đó với năng lượng này. Đây là một cung rất mạnh và cần phải được sử dụng cẩn thận và với một lượng thích hợp.

Hầu hết mọi người cần đặc tính của cung đầu tiên với một lượng nhỏ hơn nhiều so với các cung khác. Màu đỏ này sẽ tăng cường bất kỳ điều kiện nào đã tồn tại. Cung đầu tiên sẽ tạo ra tác động gần như tức thời. Tất cả mọi người thường sẽ đều cần tới nó một chút.

Các biểu hiện tiêu cực của cung đầu tiên sẽ được nhìn thấy trong ví dụ về các các cuộc chiến tranh trên hành tinh này. Cung đầu tiên và cung thứ hai sẽ tạo thành một nhóm tốt để trung hòa đi các biểu hiện tiêu cực như vậy. Một người có tâm trí thuộc cung đầu tiên sẽ rất thẳng thắn và có sự tập trung mạnh mẽ. Cơ thể cảm xúc thuộc cung đầu tiên là người sẽ rất mạnh mẽ, với những phản ứng cảm xúc mãnh liệt.

Cơ thể của người cung đầu tiên có xu hướng cao, mạnh mẽ và thể hình to lớn. Những người làm quân đội và cảnh sát thường là thuộc cung một. Cơ thể của người cung một có thể làm bất cứ điều gì. Anh ta có thể là một cầu thủ bóng đá giỏi. Một người có phàm ngã cung một có thể sẽ hơi khắt khe.

Những người nổi tiếng khác mà thuộc về cung một là Hercules, Rama, Mao Trạch Đông, Abraham Lincoln, và Janet McClure (người sáng lập Tổ chức Tây Tạng).

Những đức tính đặc biệt của tia đầu tiên là sức mạnh, can đảm, kiên định, trung thực, không sợ hãi, người chỉ huy mạnh mẽ, khả năng am hiểu được những câu hỏi lớn trong một cách thức tâm trí rộng mở, và khả năng chỉ huy mọi người. Tính xấu của cung này là sự tự cao, tham vọng, dã tâm, cứng rắn, kiêu căng, mong muốn kiểm soát người khác, cứng đầu, và nóng tính. Các đức tính cần có là sự dịu dàng, khiêm tốn, sự thông cảm- lòng trắc ẩn, khoan dung, kiên nhẫn.

XEM CÁC CHƯƠNG KHÁC Ở ĐÂY: 

Ebook: Làm thế nào để Thăng Thiên trong kiếp sống này
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 P1   P2 P3   P4
CHƯƠNG 2 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 3 Đọc
CHƯƠNG 4 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 5 P1   P2   P3 P4   P5   P6   P7
CHƯƠNG 6 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 7 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 8 Phần 1 P2 P3
CHƯƠNG 9 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 10 P1   P2 P3     P4    P5
CHƯƠNG 11 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 12 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 13 Phần 1 Phần 2
CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 23 HẾT

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
X

Theo OrgoniteHoangKim.com

Chat live trên fanpage